Lukter på milliarden

Bokhandler Arnstein Bjørke til venstre.

Bokkonsernet Vigmostad & Bjørke nærmer seg en milliard i omsetning, men må tåle et lite fall i lønnsomheten.

Vigmostad & Bjørke har kommet med regnskap for 2017 og det leveres fremdeles solide tall fra hovedkontoret der vest. Konsernet er delt i to nærmest likeverdige divisjoner hva gjelder omsetning: forlag og bokhandel. Begge divisjonene har passer 500 millioner i omsetning, hvilket resulterer i at konsernet samlet – etter å ha eliminert internomsetning – hadde inntekter på knapt en milliard kroner.

Samlet viser konsernet driftsinntekter på 982 millioner kroner, en økning på 15 millioner kroner fra året før. Driftsresultatet ble på solide 44,3 millioner, seks millioner mindre enn foregående.

Bokhandel

All bokhandelvirksomhet er nå samlet i selskapet VB Bok AS (Akademika, Haugen Bok og EBOK.no). Driftsinntektene ble her 549 millioner, en nedgang på 4,5 millioner. Driftsresultatet ble imidlertid bedret med 3,3 millioner, til et overskudd på 18,1 millioner kroner.

Forlagsdriften

Vigmostad & Bjørke har nå samlet alle forlag i ett selskap: Vigmostad & Bjørke AS. Med dette blir det ikke helt enkelt å sammenligne med foregående år, men forlagsdivisjonens samlede inntekter summerte seg i 2017 til 522 millioner – en anslagsvis økning på over 20 millioner.

BOK365 anslår at anslagsvis 20 prosent henfaller til allmennbok og serieromaner for massemarkedet (tidligere Forlaget Vigmostad&Bjørke AS), mens resterende omsetning i hovedsak er undervisnings- og akademisk litteratur (tidligere Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS).

2017 ble dermed året da forlagsomsetningen i for første gang passerte en halv milliard. Driftsresultatet ble på 28,3 millioner, hvilket var 17 millioner svakere enn året tidligere – da en del av de mindre forlagene ikke var innfusjonerte.

Stabilt også i år

Vigmostad og Bjørke melder for øvrig at man forventer ganske stabil omsetning i 2018, dog med noe nedgang innen undervisning i forkant av nye læreplaner i grunnutdanningen.

Les også: