Solide regnskapstall fra Gyldendal

Konsernsjef John Tørres Thuv

Resultatet andre halvår det beste i Gyldendalkonsernets historie og bidro til et godt resultat for 2017.

Gyldendalkonsernet rapporterte i dag regnskapstall for 2017 til Oslo Børs. Omsetningen for fjoråret endte på litt over to milliarder kroner, opp en prosent fra året før. Resultatet etter skatt ble det samme som i 2016: 70 millioner kroner i gevinst. Aksjeutbytte foreslås etter dette uendret til 7 kroner per aksje.

Konsernsjef John Tørres Thuv vektlegger i sine kommentarer til tallene at den digitale veksten er kraftig, en fjerdedel av omsetningen er nå digital.  Thuv skriver videre: I løpet av året har vi økt den redaksjonelle kapasiteten i forlagene og styrket butikknettet og netthandelen. Sammen med økte ressurser til innovasjon, innholds- og konseptutvikling legger vi til rette for økt verdiskapning i markeder som preges av stagnasjon.

Forlagsdriften

Forlagsvirksomheten som foruten Gyldendal Norsk Forlag – inkluderer 50 prosent eierandeler i Kunnskapsforlaget, Bestselgerforlaget og Lydbokforlaget – omsatte i fjor for til sammen 781 millioner kroner, en økning på fire millioner. Driftsresultatet økte også med syv millioner – og endte på 87 millioner.

Lydbokforlaget bedret omsetningen, og abonnementstjenesten Fabel hadde sterk vekst i antall brukere, mens Bestselgerforlaget og Kunnskapsforlaget viste nedgang.

ARK Bokhandel

ARK fikk hele 38 nye butikker i 2017. Til sammen har ARK nå 144 butikker med over 1200 ansatte. Kunderelasjonsprogrammet «ARK-venn» har nå mer enn 1 million medlemmer.

Omsetningen i ARK ble i fjor på over 1,2 milliarder kroner, en økning på 30 millioner. Driftsresultatet ble på 76 millioner kroner, uforandret fra tidligere.

 

 

 («Driftsresultat» er en virksomhets driftsinntekter fratrukket driftskostnader, avskrivninger og nedskrivninger, men før finansposter, renter og skatt.)