Litteraturfestivalen styrker staben

GODT FORNØYD: Marit Borkenhagen (foto: Mette Banken)

For å støtte utviklingen av WEXFO og egen festival utlyser Lillehammer Litteraturfestival fem nye stillinger.

– Det var fantastisk stemning under årets festival. At festivalen kan bidra så sterkt til leselyst og samfunnsdebatt blir bare viktigere slik verden utvikler seg, med nedgang i lesing og demokratier under press. Vi skal derfor jobbe hardt for å fortsette å være stedet litteraturinteresserte naturlig samles en gang i året, sier festivalsjef Marit Borkenhagen.

Litteraturfestivalen utlyser nå fem nye stillinger, for å støtte utviklingen av festivalen – men kanskje aller mest; utviklingen a World Expression Forum:

– Den viktigste grunnen til at vi utvider staben nå er at vi bygger opp et større produksjonsmiljø for å ta oppgaver for samarbeidspartnerne våre med å planlegge, forberede og gjennomføre store arrangementer. Festivalen har vært involvert i planleggingen av WEXFO fra start. Vi har sett verdien av å få dette arrangementet til Lillehammer samtidig med litteraturfestivalen og vi har lagt til rette på de måtene vi kan; ikke minst gjennom å tilby våre tjenester med produksjon, markedsføring med mer. WEXFO er i en rivende utvikling og fra høsten trenger de 3,6 årsverk fra oss. Anne-Thea Haavind, vår Pegasus-sjef gjennom 9 år, går over i stilling som Administrasjonssjef WEXFO og blir vår teamleder for alt vi gjør for WEXFO og derfor lysere vi nå ut stillingen som Programsjef Pegasus og flere stillinger som skal jobbe utelukkende med WEXFO.

Store planer for tredje året

– I vårt andre driftsår gikk vi i fra å ha en konferanse over to dager, som samlet 260 deltakere i 2022, til å ha fire arrangementer over seks dager med 840 deltakere i år. De tre nye arrangementene i år var i regi av WEXFO Youth, sier WEXFO-sjef, Kristenn Einarsson

Nye midler fra Sparebankstiftelsen DNB, UNESCO og Erasmus+ gjør at WEXFO kan videreutvikle ungomdsprosjektet, som de nå kaller kaller «Youth’s Participation in Society».

– Vi er i full gang med å realisere planene, så nå trenger vi flere dyktige folk!, sier Einarsson.

WEXFO-KAPTEIN: Kristenn Einarsson (foto: Kristin Hefte)

Han forteller at WEXFO i første omgang skal videreutvikle ytringsfrihetsfestivalen WEXFO Youth Lillehammer og WEXFO Young Experts, Utøya.

– Vi skal ha et tilsvarende arrangement neste år, med flere unge. Det siste nye i år var WEXFO Youth Network Conference som skal bli en stor konferanse for alle som jobber med tiltak som styrker unges deltakelse i demokratiet. Vi skal også iverksette nye tiltak som en prosjektdatabase med global oversikt over ungdomsprosjekter. I planene våre ligger at vi handler lokalt men tenker globalt. Hvor raskt vi skal utvikle oss, regionalt, nasjonalt og globalt styres av kapasitet og kompetanse, vi har et flott nettverk som vil bidra også. Vi har også andre prosjekter på tegnebrettet.

Einarsson sier at arbeidet med neste år allerede er i gang:

– Så skal selvfølgelig selve konferansen videreutvikles som en global møteplass for alle med interesse for ytringsfriheten. Vi har fått mange flotte tilbakemeldinger som vi skal innarbeide i en enda bedre konferanse neste år, programkomiteen er allerede i gang!

Dobler staben

– Norsk Litteraturfestival er inne i en veldig spennende utvikling og har i løpet av de siste par årene doblet staben, fra 4,6 årsverk i 2021 til 9 fra høsten 2023. Oppdraget vårt er selvsagt fortsatt å lage Nordens største litteraturfestival, med et internasjonalt program, for et stort publikum, bestående av barn, ungdom og voksne lesere, i tillegg til et stort bransjepublikum, som møtes på Lillehammer siste uken i mai.

I tillegg til å utlyse fem nye stillinger, utvider festivalen også stillingen som Kunstnerisk rådgiver fra 50 prosent til 80 prosent.

– I tillegg styrker vi laget gjennom å søke etter Frivillig- og vertskapsansvarlig i halv stilling, som blant annet får ansvaret for å rekruttere og lære opp våre 300 frivillige, sier Borkenhagen.

Som nevnt, trenger festivalen også en ny Pegasus-sjef.

– Programmet for barn og unge har vært i sterk vekst de senere årene. Gjennom et langsiktig og systematisk samarbeid med skole og bibliotek, hvor festivalen bidrar med et omfattende helårs- og festivalprogram, har vi fått til et skikkelig leseløft på Lillehammer. Skoleelevenes leseevne har økt markant og dette skal vi selvsagt følge opp.