Labert salg for miljøhåndbøker

ØNSKER IKKE TIPS: Nye salgstall viser at nordmenn gjerne leser om klimakrisen. Bøker som tipser om hvordan man kan leve mer miljøvennlig er mindre populære. Foto: Pixabay

Bøker om klimakrisen selger godt. Det går dårligere med bøker som forsøker å endre atferden vår.

De siste årene har det kommet en rekke klimabøker av både norske og utenlandske forfattere. Stikker du innom en hvilken som helst bokhandel, vil du mest sannsynlig finne et bredt spekter av miljøbøker som tar for seg alt fra insektenes væren til hvordan livet på jorda kan komme til å se ut om 50 år.

I følge salgssjef i Norli, Steinar Storløkken, viser salgstallene både i Norli og bransjen for øvrig at publikum ønsker å lese om klima.

– Forfattere som Bill Gates, David Attenborough og norske Bjørn Samset og Dag O. Hessen selger godt over hele landet. Dette oppleves nok som interessante bøker fra forfattere med stor troverdighet på feltet, sier Storløkken.

Praktiske titler slår ikke an

I rapporten Forbruker og bærekraft fra 2021 utført av Opinion, viser det seg at nordmenn er bekymret for miljøet, og at flere tar grep om hverdagen ved å for eksempel bli flinkere til å kildesortere eller handle mindre.

Akkurat det gjenspeiler seg likevel ikke i lesevanene våre. Storløkken mener det er en tydelig trend at publikum ønsker å lese om de større fortellingene rundt klimakrisen, men at de mer praktiske miljøbøkene ikke slår like godt an.

– Titler som handler om hva folk kan gjøre i dagliglivet har solgt lite. Det har vært flere forsøk fra solide forlag, som for eksempel Marie Kleve på Kagge i fjor, men ingen har solgt noe særlig, sier Storløkken.

Langt fra svart-hvitt

Han legger til at bildet ikke nødvendigvis er helt svart-hvitt.

– Boka til Anja Bakken Riise har riktignok solgt brukbart bra i år og er fremdeles ganske ny, så den er vel bestselgeren i denne sjangeren så langt.

Gerd Johnsen, forlagssjef i Res Publica, som gir ut Bakken Riises Mitt klimaregnskap, tror denne boka har slått an fordi den skildrer hverdagen til en klimaaktivist og alle dilemmaene man står overfor.

– Hun levendegjør stoffet på en måte som gjør at leseren kan relatere det til sitt liv uten å rette en moralsk pekefinger. Et klimabudsjett er også veldig konkret, og viser hvordan man kan prioritere hvor man vil kutte co2-utslipp. Noen vil slutte å spise kjøtt men fortsette å fly, andre kjøper mindre klær men kjører fossilbil, sier Johnsen, som også tror Bakken Riises fremtredende rolle som leder i Fremtiden i våre hender også spiller inn på salget.

Griper inn i det større bildet

Johnsen trekker også frem at Bakken Riise i boka er tydelig på at det er politikernes ansvar å legge til rette for at vi alle skal kunne leve bærekraftig.

Også salgssjef i Res Publica, Gina Jonassen, tror dette gjør boka mer populær:

– Anja tar utgangspunkt i sitt klimaregnskap, men hun viser jo i boken sin at klimakrisa krever en politisk løsning, og dermed griper hun inn i det større bildet, i tillegg til det personlige, sier Jonassen.