annonse

Stikkord: Klimakrisen

Labert salg for miljøhåndbøker

Bøker om klimakrisen selger godt. Det går dårligere med bøker som forsøker å endre atferden vår.