Laber høstomsetning

Bokomsetningen i oktober var ned 9 prosent, trass i godt Jon Michelet-salg. Det er særlig skjønnlitteraturen som har fått seg en trøkk i høstmånedene.

Innbundet-omsetningen peker nedover og pocket-omsetningen øker så langt i år, viser tall fra distributørene.

 

Hele 9 prosent dårligere var allmennboksalget (bokgruppene 3-5 og 9) i oktober i år sammenlignet med samme måned i fjor. Vi snakker her om bokomsetning fra distributører og ut til butikk, og ikke salg over disk.

Strålende sol på mange kanter av landet fikk folk til å velge friluftsaktiviteter fremfor kjøpesentre og bokhandel-besøk i september, hvor bokomsetningen var ned nesten 8 prosent. Håpet var at en god oktober kunne fange opp noe av «etterslepet» etter en laber september måned. Så skjedde ikke.

Nå blir de to siste viktige salgsmånedene kanskje viktigere enn på lenge. Bransjefolk BOK365 snakker med omtaler bokhøsten som sterk og tror fremdeles året kan lande hyggelig i pluss.

Ferske prognoser fra Virke viser at folk akter å bruke 4 prosent mer i årets julehandel enn i fjor. Så gjenstår det å se om dette holder stikk og om bokbransjen opplever en tilsvarende utvikling.

 

Året i pluss

Ser vi på enkeltkategoriene, er det særlig skjønnlitteraturen som får «juling» i høst. Tre av fire kategorier er i minus og totalt for september og oktober er omsetningen av skjønnlitteratur redusert med over 10 prosent i forhold til samme tomånedersperiode i fjor.

Enkeltutgivelser preger disse tallene sterkt, så man skal vokte seg vel for å trekke bastante konklusjoner på bakgrunn av så korte distanser. Det kan også være at forlag har vært tidligere ute med utgivelser og bokhandelkjedene tidligere ute med bestillinger i år, slik at august-omsetningen har «rappet fra» september-omsetningen.

 

Pocket-økning

Så langt i år er innbundet-omsetningen av både sakprosa (minus 5,3 prosent) og skjønnlitteratur (minus 1,2 prosent) ned. Når allmennboksalget likevel er opp 4 prosent så langt i år, skyldes dette i stor grad økningen i pocketboksalget. Omsetningen er igjen oppe på 2014-nivå etter Interpress’ avvikling av boksalget rammet 2015-tallene.

Pocket/billigbøker for årets ti første måneder er opp 19,1 prosent. Også eboksalget viser pluss (11,9 prosent). Imidlertid er oktober-omsetningen av ebøker isolert sett så laber at det er grunn til å stille spørsmål rundt rapporteringsgrunnlaget her.

 

Øker mest hittil i år:

Norsk sakprosa for barn: + 81,6 prosent

Norsk skjønnlitteratur for barn: + 12,1 prosent

Oversatt skjønnlitteratur for barn: + 5,0 prosent

 

Størst nedgang:

Oversatt sakprosa for voksne: – 17,0 prosent

Oversatt skjønnlitteratur for voksne: – 13,2 prosent

Oversatt sakprosa for barn: – 7,3 prosent

Norsk sakprosa for voksne: – 4,6 prosent

Norsk skjønnlitteratur for voksne: – 1,4 prosent

 

Utarbeidet på grunnlag av Forleggerforeningen salgsstatistikk, som måler salg fra de store distributørene (Forlagssentralen, Sentraldistribusjon, Vigmostad & Bjørke distribusjon, Lydbokforlaget, Cappelen Damm, Bokbasen og Mediaconnect) og ut til butikk og nettbutikk, og ikke salg over disk.

 

(Foto: Forlaget Oktober)