– Kroken på døra hvis vi taper

– Denne saken er vinn eller forsvinn for oss, sier Arve Juritzen. Mandag barker han og Reitan Gruppen sammen i Oslo Tingrett.

– Det er helt absurd, sier Arve Juritzen oppgitt. Han hevder å ha fått over 96 prosent av bøkene han solgte til Interpress i 2014 i retur – og nekter å gjøre opp for alle disse. Nå barker han og Reitan Gruppen sammen i Oslo Tinghus. Advokat for Arve Juritzen: Arve Juritzen.

Juritzen Forlag har siden 2006 solgt bøker til Interpress, som igjen har videresolgt disse – i hovedsak til sitt søsterselskap Narvesen og i mindre omfang til andre kunder som Coop, bensinstasjoner og kiosker.

Men i oktober 2014 avviklet Interpress Norge, eid av Reitan Convenience, sin bokdistribusjon. Returen og oppgjøret for de usolgte bøkene har påført flere mellomstore og mindre forlag til dels betydelige tap. De tre største forlagene – Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal – har i liten grad blitt berørt, etter som de i hovedsak har sin bokdistribusjon til massemarkedet gjennom Bladcentralen.

Nettopp denne returen er også stridens kjerne i Juritzen-Reitan-saken. Arve Juritzen mener returen er uhørt, mens Reitan fremholder at de følger inngåtte avtaler og er i sin fulle rett.

Fire prosent solgt?

Juritzen hevder at Interpress krever en samlet retur for 2014 på 14,7 mill. kr av en omsetning på 15,3 mill.

– Det gir en returgrad på hele 96,12 prosent, mens vi normalt har ligget på 47,4 prosent. Dette er absurd. Reitan har i løpet av ett år ikke villet forklare hvorfor de kun har klart å selge knapt fire prosent av bøkene de bestilte i 2014. Har bøkene bare ligget på lager? spør Juritzen retorisk.

Arve Juritzen hevder at han, ved å levere nye bøker i perioden, har kompensert for retur av en verdi på drøyt 8 mill. kroner og derfor har gjort opp for «normal returgrad». Juritzen nekter derfor å ta imot de siste 95 000 bøkene, som ble kjøpt for til sammen 6,5 millioner kroner.

Det er en regnemetode Reitan Gruppen ikke har nevneverdig sympati for:

– Vi er nok uenige om hvordan retur skal regnes ut, sier Ida Håvik, sjef for kommunikasjon og samfunnsansvar i Reitan Convenience AS, til BOK365. Hun understreker at hun ikke vil kommentere disse enkelttallene spesielt, kun gi noen kommentarer generelt:

– Vi registrerer opplysningene og påstandene fra Juritzen Forlag. Vi er uenige og det er også noen ting som er direkte feilaktige, men dette vil vi imøtegå under rettssaken og ikke i media på forhånd.

Vil gjøre opp med bøker

Ida Håvik mener de har opptrådt ryddig i denne saken:

– Vi etterlever de avtalene vi inngår. Interpress har skriftlig avtalt returgrad med Juritzen Forlag for hver enkelt boktittel som er kjøpt. Interpress har betalt fullt ut for alle bøker som er levert, og skal ha penger tilbake for bøker som ikke er solgt. Det er naturlig at det blir større retur av bøker når deler av en slik virksomhet avvikles, selv om salget er normalt.

Ida Håvik

IDA HÅVIK: – Etterlever avtalene vi inngår.

Juritzen hevder at det ikke foreligger noen overordnet avtale mellom partene, men at forretningsvirksomheten har vært drevet ut i fra opparbeidet kutyme gjennom ni års samarbeid. Han hevder da at det blir feil av Interpress å påberope seg «en avtalefestet rett til å returnere usolgte bøker mot full betaling» i stevningen til Oslo tingrett. Han hevder at oppgjør for retur i disse årene aldri har skjedd med kontant betaling – kun mot levering av nye bøker.

 «Rotete dialog»

Arve Juritzen beskriver dialogen underveis i denne saken som «rotete og vanskelig»:

– Reitan-ledelsen har ikke villet ta i dette og delegerte saken til lederen av Interpress i Sverige. Til rettsmekling sendte de advokat og representant uten fullmakt til å inngå forlik. De har skiftet advokat tre ganger, sier Arve Juritzen, og legger til:

– Reitans manglende visjon for handel med bøker er en trist kapittel i Narvens historie.  Bertrand Narvesen fremstod som en visjonær når han for hundre år siden møtte akkurat de samme utfordringene som Interpress har møtt fra de store forlagene som kontrollerer bransjen. Bertrand Narvesen valgte å kjempe, han fant løsninger, han vant og han skapte en av Norges viktigste kulturformidlere. Magnus Reitan valgte å gi opp og sende regningen til andre. Reitan-selskapets fremtreden i denne saken viser hvordan en handelsgigant behandler sine små leverandører og tvinger dem til å ta regningen for Reitan ledelsens egne feil. Juritzen forlag er ikke eneste forlag som har fått store problemer som en konsekvens av hvordan Reitan har valgt å avvikle sin bokdistribusjon.

Kun Juritzen

Ida Håvik understreker at det kun er Juritzen som har bestridt Interpress’ returrett:

– Det er utfordrende for alle parter når deler av en virksomhet legges ned, men vi har ikke hatt noen tilsvarende utfordringer med de andre 46 forlagene. Vi synes det er trist at vi nå er oppe i en slik sak med Juritzen, som vi tidligere har hatt en svært god dialog med. Juritzen Forlag er det eneste av forlagene som har bestridt Interpress sin rett til å returnere bøker.

Underveis til mandagens rettssak har det også vært forsøk på forlik:

– Saken har spist all vår tid og ødelagt forlagets kreative fokus gjennom hele 2015. Derfor har vi tilbudt Reitan-familien 1,5 mill. de ikke har krav på.  Gjennom forhandlinger over ett år har Interpress tilbudt å droppe saken mot 2 mill. i stedet for 6,5 mill. kroner, sier Arve Juritzen.

– Interpress har strukket seg langt for å komme til enighet med Juritzen Forlag, sier Ida Håvik, men ønsker ellers ikke å kommentere eventuelle forsøk på forlik.

Kroken på døra?

Arve Juritzen hevder at en tapt sak vil kunne bety «kroken på døra» for forlaget:

– Seks millioner kroner er ikke akkurat en sum vi bare har liggende, sier Arve Juritzen.

– Du skal føre saken selv. Har du noen trening i slikt fra før?

– Nei, men vi har ikke økonomi til å bruke mange hundre tusen kroner på advokat, så vi har ikke noe valg.

– Her ligger det vel an til en anke uansett hvilken vei det vipper?

– Jeg er redd vi ikke blir ferdig med denne saken i tingretten. Det virker som om Reitan har noen steile prinsipper vi andre ikke ser, sier Arve Juritzen.