Kritikerne overser ungdomsfavoritter

... mens Brage-nominerte ungdomsbøker får slakt av ungdommene selv. Det er blant temaene i ukas kritiker-workshop.

Hvorfor liker ungdommer bøker som ingen voksne anmelder? Og hvordan kan man skape gode litterære diskusjoner i klasserommet? Det er blant temaene for en workshop i regi av Foreningen !les denne uka.

Uprisen er i sitt niende år, og den vokser. Foreningen !les ønsker derfor å rekruttere flere litteraturkritikere som kan besøke skoleklasser i forbindelse med kåringen.

 

Kritikerfaddere

Kritikerfadder-ordningen er nemlig en viktig del av Uprisen. Hvert år får sju juryklasser i oppdrag å lese og diskutere alle bøkene som er nominert til prisen, før de sammen finner frem til en verdig vinner. Underveis får disse juryklassene to eller tre besøk av en kritikerfadder, som skal hjelpe dem til å bli bevisste sine kriterier for hva en god bok er, og til å argumentere for sine meninger.

Fredag 29. august inviterer Foreningen!les til en gratis workshop for kritikere på Litteraturhuset i Oslo kl. 9–15. Prosjektleder for Uprisen Bjarte Bakken kan melde om god pågang, men sier det fortsatt er plass til noen flere deltakere.

 

Ikke kjøpt inn av Kulturrådet

En av diskusjonene under workshopen vil handle om hvordan kritikerfadderne skal forholde seg til ungdommenes smak og litteratursyn, med utgangspunkt i bøker nominert til Uprisen som er blitt nullet. Bakken forteller at flere av bøkene som var nominert til fjorårets pris, ikke har vunnet frem i konkurransen om priser delt ut av voksne, eller innkjøpsordningens finansiering.

– Bøkene som nomineres til Uprisen, blir sjelden nominert til priser som Kritikerprisen og Brageprisen. To av bøkene som var nominert til årets pris, kom ikke med på innkjøpsordningen. Svarte Mathilda III av Tor Arve Røssland ble ikke kjøpt inn gjennom innkjøpsordningen, og Marte Aunes May Lenda, utgitt på det lille forlaget Publica, ble aldri meldt på, sier han.

 

Det-er-her-jeg-skal-vaere Hylleskaar Hilde

Ungdomsfavoritt: Hilde Hylleskaar (Foto: Gyldendal)

 

Har ungdom dårlig smak?

Bakken forteller at det også er et gap mellom hvilke ungdomsbøker ungdommene og avisenes kritikere anmelder.

– Jeg fant ingen anmeldelser i Atekst av de nominerte bøkene til Marte Aune og Hilde Hylleskaar, som er en anerkjent forfatter. Men disse bøkene ble nominert til Uprisen som to av de fem ungdommene likte best. Hvorfor finner ungdommene frem til disse bøkene? Og hvilke kvaliteter har de som gjør at de når frem?

Bakken legger til at han også har eksempler på det motsatte fenomenet: At ungdomsbøker som har vært nominert til Brageprisen, får slakt av ungdommene selv. Et diskusjonstema under workshopen vil være hvordan kritikeren skal forholde seg til ungdommens smak.

 

Leser forskjellig

Før workshopen for kritikere begynner dagen med et åpent frokostseminar. Her vil kritikerfadder Guri Fjeldberg blant annet snakke om diskusjonene av årets nominerte bøker i juryklasser hun har møtt.

– Fjeldberg besøkte fem av de sju klassene som leste årets nominerte bøker. Jeg tror det blir veldig interessant å høre om hennes erfaringer. Hun har fått komme nært innpå noen få titler, hvordan de har blitt omtalt, og hva ungdommene anser som styrker og svakheter. Ulike klasser leser veldig forskjellig, sier Bakken.

For nærmere informasjon om påmelding og programposter se her.