Kjøper Vårt Land Forlag

PÅ OFFENSIVEN: Arne Christian Konradsen.

Arne Christian Konradsen og Verbum har store ambisjoner.

– Vi ønsker å nå et bredere publikum med utgivelsene våre. Det tror jeg er en realistisk ambisjon, hvis vi gjør de riktige grepene, sier Arne Christian Konradsen, som gikk løs på jobben som forlagssjef i Bibelselskapet/Verbum tidligere i år.

Et av skrittene mot et bredere forleggeri er dagens oppkjøp av Vårt Land Forlag. Bibelselskapet/Verbum kjøper innmaten i forlaget – det vil si hele backlisten og rundt femti forfatterskap, men ikke forlagsnavnet eller ansatte. På Vårt Lands forfatterliste finner vi navn som Kari Veiteberg, Sunniva Gylver, Tomas Sjödin og Desmond Tutu.

Ønsker bredere leserkrets

Konradsen vil opp av den «siloen» som historisk sett har vært økosystemet for kristenutgivelser:

– Opp gjennom årene har kristen-litteratur gjerne blitt utgitt på kristenforlag og solgt i et eget økosystem. Vi har ikke vært flinke nok til å «bredde» leserkretsen ut over dette. Kontakten med kjedene har vært minimal. Med kollapsen til VIVO og andre kristenbokhandlere, er vi nødt til å tenke nytt og annerledes for å være interessante for de «vanlige» bokhandelkjedene. Dette er åpenbart for de fleste i bransjen, men for et gammelt forlag som selger 2000 år gamle bøker, kan endring være krevende. Det at vi må fornye oss for å nå et større publikum, tror jeg bare er sunt for oss.

Krevende prosjekt

SUNN ENDRING: – Vi må fornye oss for å nå et større publikum, sier Arne Christian Konradsen.

Han har overoppsyn med bokutgivelsene både under Bibelselskap- og Verbum-navnet:

– Hvis utgivelsen ligger «nær bibelen» er den en Bibelselskapet-utgivelse, sier Arne Christian Konradsen. Men religion og tro vil være bærebjelken også i Verbum:

– I en romslig og raus definisjon av dette. Det kan gjerne involvere forfattere med ståsted i andre religioner. Sakprosa om religion og tro er vår nisje, og det har vi en ambisjon om å være best på, både redaksjonelt og på salg.

Midt i ambisjoner om breddeforleggeri og en smule kommers understreker Konradsen at de også har ansvaret for å ivareta noen skjørere planter, og gi ut bøker som ikke ville ha noen sjanse i det åpne markedet:

– I samarbeid med Samisk kirkeråd tar vi tak i en lang sangtradisjon, og utgir en koralbok. Det er et krevende prosjekt med kvarttoner og en nydelig sangstil som ikke lar seg fange i et tradisjonelt notesystem. En del av prosjektet er å lage et eget notesystem, som kan sikre musikken for ettertiden. Kanskje er markedet for denne utgivelsen femten kantorer, neppe noe særlig mer. Men det er viktig kulturhistorie og en levende kultur i dag. Samisk kirkeråd har brukt åtte år på prosjektet, og vi håper dette kan ha mye å si for den samiske befolkningen, når de møtes til gudstjeneste.

Med norske kunstskatter

De siste årene har det også kommet nye bibeloversettelser på minoritetsspråk: nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Foran oss på bordet ligger Bibelen i tekst og bilder – bibeltekster ledsaget av kunstsamlingen til Nasjonalmuseet. Boken er beregnet for blant andre eldre lesere, og er et samarbeidsprosjekt mellom Bibelselskapet, Nasjonalmuseet og Leser søker bok.

Den tradisjonelle bibelen bidrar solid på inntektssiden. Årlig selger Bibelselskapet 50 000 eksemplarer, hvorav omtrent en tredel omsettes gjennom norsk bokhandel. Inntektene kommer godt med i arbeidet med de store bibelrevisjonene:

– Vi pleier å anslå at en 30-årspuls er riktig. Siste bibelutgave utkom i 2011, og vi planlegger allerede den neste som skal utkomme i 2040.

Duket for nye oppkjøp?

FLERE OPPKJØP? Arne Christian Konradsen og Verbum åpner for ytterligere ekspansjon.

– Det er viktig for oss å knekke koden for å sikre det optimale samspillet mellom papir og det digitale, sier Arne Christian Konradsen. Der synes Bibelselskapet/Verbum å ha et fortrinn som mange andre kan misunne dem: Bibelselskapets nettside og nettbibel – bibel.no – har 860 000 unike lesere i løpet av et år.

Hva med ytterligere vekstambisjoner?

– Vi har noen andre forlag i kikkerten. Det er viktig for oss å samle gode krefter og skape et robust marked for denne type litteratur i Verbum.

Og denne litteraturen skal være?

– Sakprosa for voksne. Det kan romme så mangt: Det kan være en kjent stemme i samfunnsdebatten, det kan være en skjønnlitterær forfatter som tar for seg temaer knyttet til religion og tro, eller det kan være oppdragsprosjekter, sier Konradssen, og legger til:

– Våre hovedkonkurrenter er ikke andre kristenforlag – men forlag som Kagge, Aschehoug og Gyldendal.

På salgssjef-jakt

Noen flere ansatte skal de også bli. Blant annet starter Verbum nå jakten på ny salgssjef.

Hvor mange Verbum-utgivelser blir det i året?

– Kanskje femten sakprosa-utgivelser som en start, så bygger vi derfra. Så blir forhåpentligvis tre-fire av dem bli virkelig gode selgere i bokhandel, sier Arne Christian Konradsen.