Kjente forlag fikk alt innkjøpt

ALT INNKJØPT: Forlagssjef i Oktober, Ingeri Engelstad, har hatt to år med fulltreff i innkjøpsordningen. Her sammen med forfatter Jenny Hval, som fikk sin andre roman innkjøpt i 2018. (Foto: BOK365)

INNKJØPSORDNINGEN: Fem skjønnlitterære forlag fikk full pott. De kjente litterære forlagene gjør det best i innkjøpsordningen, viser en opptelling BOK365 har gjort av innkjøp og nullinger de to siste årene.

BOK365 har gjort en opptelling av innkjøpsordningen for skjønnlitteratur for de to siste årene, altså 2018 og 2019. Tallene viser en svært tydelig tendens: De kjente forlagene blir nesten aldri nullet.

Les kommentaren: Her er innkjøpene som betyr mest

Aschehoug (43 bøker innkjøpt), Oktober (52 bøker innkjøpt), Gyldendal (58 bøker innkjøpt), Kolon (19 bøker innkjøpt) og Tiden (37 bøker innkjøpt) er fem anerkjente skjønnlitterære forlag og har ingen avslag. Også Capitana har klart seg uten nullinger de siste to årene, men det dreier seg om sju bøker innkjøpt.

Cappelen Damm har lykkes med 80 bøker i innkjøpsordningen. Bare én avslått av Kulturrådets komité, som vurderer innkjøpene til folkebibliotekene. Samlaget står også sterkt. 42 bøker er innkjøpt, kun én er avslått.

Flamme Forlag har 29 innkjøpte bøker og fire er nullet. Solum Bokvennen har tilnærmet samme nullingsprosent, men færre bøker: 10 kjøpt og én nullet.

Vigmostad & Bjørke er et av de fire store forlagene i omsetning, men skjønnlitteraturredaksjonen er ikke av de største i bransjen. De fikk 23 innkjøpt og to nullet.

Felles for alle forlagene, er at de har noen bøker fra siste del av bokhøsten 2019 som ikke er ferdig vurdert ennå. Hvis noen blir nullet, vil 770 bøker av hver tittel fortsatt finnes i biblioteket, men forlagene må betale tilbake pengene til Kulturrådet, altså selv ta regningen for bøkene i biblioteket.

– Betyr at vi jobber godt

– Dette har sammenheng med at vi jobber godt med bøkene og at de holder høy kvalitet, sier forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober, som kom ut av de to siste årene uten nullinger på norsk skjønnlitteratur.

– Er det noe å tjene på et godt rykte?

– Nei, jeg regner med at hver tittel blir vurdert ut fra bokas kvalitet, ikke hvilket forlagsnavn som står på omslaget.

Forstår frustrasjonen

– Hvordan har dere pleid å reagere på nullinger?

– Når forlag opplever nullinger og ikke får begrunnelse for avslaget, oppstår det en frustrasjon som er til å forstå. Vi har fått noen nullinger og overraskelser, spesielt for noen år siden da flere av lyrikerne ble nullet. Det gjaldt lyrikk fra flere forlag. Bøkene som ble nullet var av høy kvalutet, noe som gjorde det vanskelig å forstå disse nullingene.

– Kulturrådets komité, fungerer den som innkjøpskomité?

– Utskifting av noen, men ikke alle medlemmene på én gang, gir kontinuitet i arbeidet og det virker som en god måte å gjøre det på, sier Ingeri Engelstad.