– Kan gi flere års fengsel

Straffen kan bli hard for Aschehougs tidligere økonomidirektør, tror flere advokater BOK365 har snakket med.

Grovt underslag kan ifølge straffelovens paragraf 256 gi seks års fengsel. Flere advokater BOK365 har snakket med, tror straffen kan bli hard for Aschehougs tidligere økonomidirektør. 

 

De nye tallene i underslagssaken hos Aschehoug gjør saken enda alvorligere enn den var i utgangspunktet. Advokater BOK365 har snakket med er helt klare på at den tidligere økonomidirektøren må i fengsel, og strafferammen for grovt underslag er seks år.

per hegdahl
Advokat Per Hegdahl

Advokat Per Hegdahl sier til BOK365 at strafferettslovens paragraf 256 – grovt underslag – opererer med en strafferamme på hele seks års fengsel på det groveste, mens «vanlig» underslag kan gi opp til tre år.  – Når det gjelder grovt underslag legges blant annet verdien av det underslåtte til grunn. Samtidig er jo dette en person som har sittet i en betrodd stilling, noe som også kan være skjerpende, sier Hegdahl.

 

– Ganske grovt

Advokat Trond Christiansen er enig, og sier at to-tre år og oppover er et sannsynlig utfall. – Strafferammen på seks år skal også ramme de virkelig grove tilfellene.

– Men dette er vel ganske grovt?

– Dette virker ganske grovt, ja. Dette er om en mann som på grunn av sin betrodde stilling har kunnet føre både over- og underordnede bak lyset over lang tid, sier Christiansen.

 

tor øystein enge
Advokat Tor Øystein Enge

Advokat Tor Øystein Enge sier at det er åpenbart, med alle mulige forbehold om at han ikke kjenner saken godt, at et slikt underslag kvalifiserer til ubetinget fengsel. – Jeg vil anta at straffen vil ligge i området tre til fire år, sier Enge til BOK365.

 

Advokat Snorre Sæveraas sier til BOK365 at han ikke ønsker å uttale seg om den konkrete saken siden han ikke kjenner den godt nok, men han forteller på generelt grunnlag at strafferammen for grovt underslag er seks år, jf straffeloven § 255. I 2009 ble en mann dømt for overtredelse av § 255, jf. § 256 til fengsel i 4 år og seks måneder etter å ha underslått 3300 tonn KCL-salt og 380 000 liter Glykol som han senere solgte. Han ble også dømt til inndragning av 4,5 millioner kroner – samt KCL salt med en beregnet verdi av ca 1,3 millioner.

 

Åpning for enda hardere straff

I en sak som dette er det også mulig at det er flere straffbare forhold, og da kan faktisk straffen bli enda hardere. For der det er begått flere straffbare forhold, vil påtalemyndigheten søke å utforme en tiltale som dekker alt det straffbare i gjerningene. Det kan bety at dersom man har forbrutt seg mot flere straffebestemmelser, for eksempel bedrageri, utroskap, skatteunndragelse, brudd på regnskapsloven eller annet i tillegg til et underslag, vil dette bli medtatt i tiltalen og strafferammen vil øke, jf. straffeloven § 62. Dersom vedkommende for eksempel tiltales både for underslag og for utroskap (strl § 276 som også har en strafferamme på seks år), vil strafferammen øke til maksimalt det dobbelte.

Hvis det siste skulle slå til kan altså straffen bli enda høyere enn de seks årene paragraf 256 åpner for. Ingen av advokatene BOK365 har snakket med tror imidlertid det vil skje.

 

Les også: Større enn antatt