Underslaget mye større enn antatt

Underslaget i Aschehoug er på hele 9,4 millioner kroner.

Den tidligere økonomidirektøren i Aschehoug, Leif Marius Schatvet, har tidligere innrømmet å ha underslått 4,4 millioner. Nå viser granskingen forlaget har gjenomført i samarbeid med revisor og politiet at det er mer enn dobbelt så stort.

 

Det var i januar i år at underslaget ble kjent. Da hadde økonomidirektøren allerede sagt opp sin stilling med øyeblikkelig virkning. I dag sendte Aschehoug ut en ny pressemelding, der forlagssjef Mads Nygård bekrefter de nye opplysningene:

– Den nye granskningen viser at mislighetene har pågått over lengre tid, og at underslaget har et betydelig større omfang enn det den tidligere økonomidirektøren selv erkjente. Mislighetene som er avdekket under granskningen, beløper seg til nye 5 millioner kroner, sier Mads Nygaard, forlagssjef i Aschehoug.

 

21 nye transaksjoner avslørt

Det var i desember at den tidligere økonomidirektøren i forlaget erkjente misligheter på ca. 4,4 millioner. Under den påfølgende granskningen er det avdekket ytterligere 21 urettmessige transaksjoner i perioden 2009-2011. Dermed er underslaget på hele 9,4 millioner kroner. I tillegg forsøkte direktøren å underslå enda en million i desember, og det var dette forsøket som avslørte ham. I sluttrapporten fra revisorselskapet KPMG slås det fast at samtlige underslag foretatt av den tidligere direktøren er identifisert, og det avkreftes også at andre enn økonomidirektøren har vært involvert.

– Underslagene er gjennomført på en utspekulert og nøye planlagt måte som har vært troverdig og vanskelig å oppdage, forteller Nygaard. Mislighetene tar utgangspunkt i kjente og ekte avtaler og forhold. Avtaler har blitt forfalsket ved at det f eks er lagt til avsnitt og utarbeidet fiktive vedlegg. De uekte avtalene er sannsynliggjort ved falsk korrespondanse og signert med falske underskrifter. Det er ingen andre selskaper enn Aschehoug som har lidd økonomisk tap, skriver forlaget i formiddagens pressemelding.

 

Les også: Avslørt av tastefeil

Les også Millionunderslag i Aschehoug