DNB selger Notabene

– En stor dag for alle oss i Notabene, sier Stian Simonsen, etter at investeringsselskapet Jotunfjell Partners går inn som ny eier.

DNB har i dag solgt 80 prosent av aksjene i Nye Notabene. Aksjene er solgt til Jotunfjell Partners i Oslo – et investeringsselskap som har spesialisert seg på detaljhandel.

stian-simonsen
«Meget fornøyd»: Stian Simonsen

DNB beholder de resterende 20 prosent av aksjene i selskapet. Prisen Jotunfjell har betalt for aksjene er ikke kjent.

Administrerende direktør i Notabene, Stian Simonsen, sier at han er meget fornøyd: – Dette er en stor dag for alle oss i Notabene. Vi har fullført en stor snuoperasjon over relativ kort tid, med DNB i ryggen som en trygg og god eier. Nå møter vi ydmykt videre utfordringer med meget kompetente og solide nye eiere, sier Simonsen, som er glad for at DNB velger å opprettholde en solid eierandel på 20 prosent.

Notabene er Norges største forlagsuavhengige bokhandlerkjede. Selskapet har vært eiet av DNB siden 2013. Notabene har 109 butikker over hele landet, med hovedkontor i Solbergelva. Selskapet hadde i 2015 en omsetning på 470 millioner og et driftsresultat på nesten 9 millioner kroner. Bokkjeden har 560 ansatte.

– Ingen fastsatt policy

Selskapets nye styreleder, Bjørn Leiknes fra Jotunfjell, sier at de ikke har umiddelbare planer om å endre driften:

– Først og fremst ser vi på Notabene som et strategisk interessant selskap med en attraktiv butikkportefølje og som befinner seg i en interessant posisjon. Sammen med menneskene i Notabene er dette den største verdien. Vi mener vi har kompetanse for å kunne bidra som en god eier, herunder å videreføre den positive omstillingen som er gjort. Sammen med ledelsen vil vi bidra til å ta de riktige operative og strategiske valgene for å sikre virksomheten, sier Leiknes til BOK365.

– Hva vil dere egentlig med oppkjøpet? Dere har muligens ikke planer om en lang karriere som bokhandelkjede-eiere?

– Vi vil nå fokusere på å bli bedre kjent med menneskene i Notabene og sammen med dem sikre at vi utvikler oss i riktig retning. Vi har ingen fastsatt policy på hvor lenge vi vil sitte på investeringer, noen selskaper har vi eiet lenge, mens andre har vi – dessverre – gått relativt raskt ut av. Alt vil avhenge av utvikling i markedet generelt og av investeringen spesielt, sier Bjørn Leiknes.

Solide interessenter

Etter det BOK365 kjenner til har det vært flere solide interessenter på banen. Jotunfjell Partners er kjent som et investeringsselskap med fokus og spesiell kompetanse på nettopp detaljhandel, noe som kan være en medvirkende årsak til at DNB har valgt å opprettholde en såpass stor eierandel.

Jotunfjells virksomhet består for øvrig av eierinteresser innenfor moteklær (Airport Fashion, Steen & Strøm Magasin, Outlet One, Pagelle), Gullfunn-konsernet og Elite Foto. I tillegg har de Duty Free-butikker på et antall flyplasser i inn- og utland.

Jotunfjell ledes av Kristoffer Olsen og Hans Kr. Hov-Melbye. Førstnevnte med erfaring fra bl.a. Mc Kinsey og som sjef for Scandinavian Retail Group. Hov-Melbye fra Coopers & Lybrand og senere som sjef for bl.a. Voice of Europe.

En god løsning

– Vi har vært i dialog med eierne (DNB) gjennom det siste halvåret og mener vi har funnet en god løsning hvor vi overtar majoriteten av aksjene, men hvor DNB fortsatt er med som aksjonær, sier Bjørn Leiknes.

– Det er vel all grunn til å tro at oppkjøpet bifalles av Konkurransetilsynet?

– Når det gjelder Konkurransetilsynet kan vi ikke forskuttere noe. Vi vil anta at det ikke er hindringer i veien for gjennomføring, ettersom vi ikke har noen konkurrerende virksomhet.