Uenig i vedtaket

Tom Harald Jenssen.

Cappelen Damm er et av de fire forlagene som er ilagt milliongebyr av Konkurransetilsynet.

Cappelen Damm er ilagt et gebyr på 9,1 millioner kroner, og forlaget skriver i en pressemelding at de nå vil gå nøye gjennom Konkurransetilsynets vedtak for å vurdere om det bringes inn for retten og eventuelt overprøves av domstolene.

 

I pressemeldingen fra forlaget står det: Cappelen Damm er, etter en første gjennomgang av vedtaket i morges sammen med sine juridiske rådgivere, fortsatt uenige i de vurderinger Konkurransetilsynet har gjort både av faktum og juss. Forlaget har, i motsetning til det Konkurransetilsynet har lagt til grunn, ikke hatt noen foranledning til å koordinere sin adferd med andre aktører om en boikott av Interpress og Reitan.

 

Les også: Milliongebyr for ulovlig samarbeid

 

– Ingen distribusjon gjennom Interpress

Grunnen til dette er at Cappelen Damm siden 2008 ikke hadde hatt distribusjon gjennom Interpress, og selskapet har dermed heller ikke har hatt noen foranledning til å delta i en påstått kollektiv boikott rettet mot Interpress. I tillegg hadde forlaget allerede, i forkant av deltakelsen i det påståtte samarbeidet, bevislig allerede konkludert internt med at det ikke ville være aktuelt å gjenoppta distribusjon gjennom Interpress fordi de kommersielle betingelsene ble ansett som alt for dårlige.

 

– Vurderere hvordan vi kan gå videre

– Vi mener å ha dokumentert at Cappelen Damm ikke har deltatt i noen form for koordinering av hva forlagene skulle foreta seg i forhold til Interpress. Cappelen Damm har ikke levert via Interpress på mange år. Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, har hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner, sier Tom Harald Jenssen, adm. dir. i Cappelen Damm. Konkurransetilsynets begrunnelse for å ilegge Cappelen Damm en bot er basert på feil forståelse av faktiske forhold og hendelsesforløp. Vi vurderer nå hvordan vi går videre med saken.

 

Les også: Storrazzia mot bokbransjen