Harde anklager mot Panta

MED OPKLARING: Heidi Austlid og Forleggerforeningen (Foto: Kristin Hefte)

Forleggerforeningens direktør åpner for suspensjon og ekskludering av forlaget. Det får forlegger Alexander Elgurén til å reagere.

I dag forteller VG en historie om tvilsom kontrakt-praksis i forlaget Panta, forfattere som ikke får penger de har krav på, og ansatte som har sagt opp på grunn av helseproblemer.

Flere forfattere avisen har vært i kontakt med, klager på redusert royalty, ikke utbetalt forskudd, trekk i royalty for en ikke-eksisterende medforfatter, og uteblitte utbetalinger.

Suspenderes?

– Hvis det er slik at en eller flere av de relativt alvorlige anklagene mot Panta forlag stemmer, så ligger det i kortene at styret vil innstille på at Panta forlag suspenderes inntil spørsmålet om ekskludering behandles av medlemsmøtet i foreningen, sier administrerende direktør Heidi Austlid i Den norske Forleggerforening til VG, og legger til at hvis anklagene er korrekte er ikke dette bare i strid med god forlagsskikk, men også ulovlig.

Austlid understreker at hun ikke har sett dokumentasjon for påstandene.

Reagerer kraftig

Uttalelsene får Panta-forlegger Alexander Elgurén til å se rødt:

– Jeg reagerer kraftig på at Forleggerforeningen kommer med sterke påstander om ulovligheter uten noen form for dokumentasjon og uten å ha kontaktet meg først, sier Elgurén til VG, og legger til at han ser frem til å gå gjennom alle spørsmålene med foreningen.

Elgurén mener uoverensstemmelsene med forfatterne blant annet skyldes misforståelser rundt kontraktsforhold og manglende bilag.