– Gjør alt for å stenge oss ute

Eystein Hanssen leder av Forfatterforbundet

Eystein Hanssen mener Forfatterforeningen holder Forfatterforbundet utenfor Kunstnernettverket. – Dette har ingenting med oss å gjøre, sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik.

– Kunstnernettverket er et dugnadsinitiativ som skal få til best mulig vilkår for kunstnere og kreative i Norge. Nå melder en ny organisasjon seg til dugnad, og så er det noen som ikke vil ha dem med, av en eller annen uforklarlig grunn. Det er som å nekte en forelder å være med å bygge klubbhus til barna fordi hen har feil hammer. Hvor liten går det an å gjøre seg? Å holde folk utenfor på et sånt nivå? Det grenser til patetisk, sier lederen for Forfatterforbundet Eystein Hanssen.

Forfatterforbundet har søkt opptak i Kunstnernettverket, en sammenslutning av 19 kunstnerorganisasjoner. Nettverket skal være et forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker. Men Forfatterforbundet fikk altså nei.

Hanssen hevder at han har fått vite det var et betydelig antall av nettverkets medlemmer som støttet å innlemme Forfatterforbundet i nettverket, men grunnet konsensusprinsippet i organisasjonen, hvor det må være total enighet for avgjørelser, ble de ikke innlemmet.

Opptrer umodent

I avslaget skriver nettverket at «[…] kunstnergruppen som Forfatterforbundet organiserer kan anses å være representert av en større organisasjon i nettverket.» Dette mener Hanssen er feil:

– Man vet jo ikke om man skal le eller gråte, men organisasjonsmessig er dette på et svært umodent nivå. Man står fritt til å la seg representere av en fagforening, og DnF kan ikke, og har heller ingen rett til, å påberope seg å representere våre medlemmer, sier Hanssen. – At Kunstnernettverkets vedtekter er formulert slik at én organisasjon kan «antas å være representert av en større» er jo også en anakronisme.

Vil ta sin del av fellesansvaret

– Det er et mønster her, og det er at uansett hvor vi møter opp gjør DNF alt de kan for å holde oss utenfor, sier Hanssen, og henviser spesielt til Kopinor-saken, som endte opp til kongen i statsråd.

Eystein Hanssen tviler på at DNF her har medlemmene sine i ryggen:

– Jeg vil stille spørsmålstegn ved om DNF opptrer i takt med medlemsmassens vilje. Jeg kan ikke forstå at medlemmene vil holde oss utenfor på det nivået de gjør nå.

Hvorfor vil dere være med i nettverket?

– Vi opplever at det er et sted hvor gode krefter samles for å jobbe for kunstnerfellesskapets beste, og det vil vi bidra til. Vi ser også at alle de vi ellers finner det naturlig å samarbeide med, er der. Vi tenker det er naturlig at vi tar vår del av fellesansvaret.

Oppfordrer til ny henvendelse

– Det er viktig å ikke blande dette sammen med søknaden til Kunstnernettverket. Det er to separate ting. Vi bringer ikke enkeltorganisasjoners konflikter inn i Kunstnernettverket. Det er et stort nettverk, hvor alt av kunstnerorganisasjoner fra forskjellige felt er medlem, sier Monica Boracco, lederen for arbeidsutvalget i Kunstnernettverket, og henviser til vedtaket som ble gjort på møtet.

– Jeg har vært med i Kunstnernettverket siden 2012, og flere ganger har organisasjoner som har søkt opptak i nettverket fått avslag med samme begrunnelse. Dette er ikke første gang.

Hun forteller at det er vanskelig å si om det var noe flertall for å innlemme Forfatterforbundet, da det ikke var noen avstemning.

– Det var ingen avstemning, det er det veldig sjelden. Det har kanskje vært håndsopprekning én gang i løpet av hele min tid i Kunstnernettverket.

Forfatterforbundet mener det er feil at deres forfattere er representert i nettverket gjennom Den norske forfatterforening. Hva tenker du om det?

– Det er et veldig interessant argument. Vi har ikke fått dette fremlagt for oss i arbeidsutvalget. Jeg tenker at Eystein Hanssen burde komme med en ny henvendelse, fremføre disse argumentene, slik at vi får tatt det opp på neste nettverksmøte.

– Syns de hører hjemme

– Det er veldig synd at en forening som jeg oppfatter ikke føler seg representert av andre, ikke får være med. Det smaker ikke godt for NFFO å være med på en sånn beslutning, sier NFFO-leder Arne Vestbø.

NFFO er en av organisasjonene som er medlem av Kunstnernettverket. Vestbø forteller at han ikke var på møtet selv, men at NFFO var representert.

– Jeg synes at Forfatterforbundet hører hjemme i et sånt nettverk, og at de absolutt burde få anledning til å bli medlem. Jeg opplever også at mange i kunstnermiljøet er enige med oss i det, men vi må forholde oss lojalt til at vedtaket skal støttes av alle medlemsorganisasjonene i Kunstnernettverket, sier Vestbø.

Manglende konsensus

Kunstnerorganisasjonen CREO er en annen organisasjon i nettverket, og nestleder Anders Hovind var selv til stede på møtet forrige uke:

– Avgjørelsen ble tatt i henhold til retningslinjene våre, og da var det to forhold som var avgjørende. Det ene at vi ikke tar opp medlemmer som anses å være representert ved en større organisasjon og det andre er konsensusprinsippet.

Han legger også til at det var vanskelig å si om «flertallet» i nettverket ville ha dem med.

– Vedtaket ble ikke stemt over, men det var tilstrekkelig å registrere at det var flere forbund som var skeptiske til opptak. Det blir feil å si at det bare var DNF, for det var flere som var skeptiske. Da vi innså løpet av debatten at vi ikke hadde konsensus, så var saken avgjort.

Bekymret for nettverkets størrelse

– Det er sikkert fristende for FF å skyve DnF foran seg i denne saken, og det selv om det så langt har vært DnF som har samarbeidet aller mest med FF, i saker vi har felles. Blant annet ved at vi forhandler sammen. Vi har oppnådd et godt samarbeid i forhandlingsutvalget, og jeg er overrasket over påstandene til Eystein og synes de er urimelige. All den tid dette er ikke en sak mellom DnF og FF, men mellom FF og Kunstnernettverket. Det er Kunstnernettverket som har sagt nei til å ta opp Forfatterforbundet, sier Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik.

Hun viser til at avslaget var begrunnet i retningslinjene til Kunstnernettverket, og i at nettverket er et konsensusnettverk.

– FF er ikke alene om å søke, og ikke bli opptatt i nettverket. Frie kunstneres forening har søkt og fått avslag av samme grunn som FF. Forfattersentrum fikk avslag i sin tid, grunnet at de er en formidlingsorganisasjon. Kunstnernettverket er stort, det representerer 19 kunstnerorganisasjoner. Men hvis kroppen blir for stor og tung, med for mange ulike stemmer, da er det mulig å se for seg at det ikke kan komme frem til noe. Her lå bekymringen til mange i denne ukas diskusjon i nettverket. For hva hvis nettverket blir så stort og sammensatt av ulike stemmer, at det å komme frem til saker og formuleringer en kan stå sammen om, blir en umulighet? Da forvitrer nettverket, sier Kriznik. Hun avslutter:

– Det er selvfølgelig helt fair å ønske å endre retningslinjene i Kunstnernettverket og gjøre nettverket mer lik en organisasjon. Spørsmålet er om det gagner nettverket på sikt.