Går hver til sitt

Lars Ringhof og Monica Gram (Foto: Morten Holtum)

Copenhagen Literary Agency deles i to.

Monica Gram og Lars Ringhof har etter seks års felles eierskap besluttet å dele Copenhagen Literary Agency i to nye, selvstendige agenturer.

– Vi har i alle år att et glimrende samarbeid med å ivareta rettighetsforhold for en rekke danske og skandinaviske forfattere i utlandet, til film og TV, men våre ønsker til agenturet og det fremtidige rettighetsarbeidet har utviklet seg i forskjellige retninger. Etter et tilfredsstillende resultat i 2020 har vi derfor i god ro og orden besluttet at vi fremover bedre kan løse oppgaver for forfatterne hver for seg, sier Gram og Ringhof i en felles pressemelding.

Monica Gram fortsetter Copenhagen Literary Agency ApS, mens Lars Ringhof etablerer et nytt agentur.

Hadde ekspansjonsplaner

Copenhagen Literary Agency var resultatet av sammenslåingen av danske litterære agenturene Leonhardt & Høier Literary Agency og Lars Ringhof Agency i 2015.

Det danske agenturet hadde en periode store ekspansjonsplaner, og inngikk et samarbeid med Gyldendal i 2016. Men resultatet svarte ikke til forventningene, og allerede i 2017 ble de enige om å avslutte samarbeidet.