–Frustrert over usynliggjøring

–Det er stor frustrasjon over at en så stor del av litteraturen blir usynliggjort, sier Sigmund Løvåsen (bildet). –For sent å gjøre noe med dette, mener Arve Juritzen.

–Bestselgerne er helt klart nødvendige for at mange forlag og bokhandler skal kunne gå rundt økonomisk. Også for å trekke folk til bokhandelen. Men mange bokhandler må ta et større ansvar for å formidle resten av litteraturen når de først har fått leserne inn i butikken. Noen bokhandlere er gode på dette, mange er det ikke, sier Sigmund Løvåsen, leder i Forfatterforeningen.

Sigmund Løvåsen understreker at han unner Jo Nesbø suksessen: –Vi er veldig stolte over at en norsk forfatter blir lest av så mange! Men det er jo faktisk plass til flere.

 

Økende inntektsforskjeller

–Det er mitt inntrykk at mange bokhandlere bruker mer plass og energi på å selge et lite utvalg bøker på bekostning av salg og synliggjøring av hele bredden, sier Løvåsen, og legger til:

–Dette er vanskelig å måle, men den nye kunstnerøkonomiutredningen viser at forfatternes gjennomsnittlig inntekt fra kunstnerisk virke, som for en stor del er salg av bøker, er på samme nivå i 2013 som i 2006. Samtidig har medianinntekten for «de rene forfatterinntektene» gått ned fra 164.000 til 120.000. Dette viser at inntektsforskjellene forfattere imellom har økt. Det er god grunn til å anta at en av årsakene til dette er økt kommersialisering i bokbransjen.

 

Blir usynliggjort

Løvåsen mener at Morten Strøksnes’ synspunkter i stor grad deles av Forfatterforeningens medlemmer:

–Svært mange er frustrert over det som skjer i bokhandelen. Det ble også løftet frem av flere på årsmøtet i mars som en sak vi bør arbeide med. Forfattere har stort sett ikke noe imot at enkelte bøker og forfattere får ekstra oppmerksomhet og plass i bokhandelen. Men det er stor frustrasjon over at en så stor del av litteraturen blir usynliggjort. Når dette skjer samtidig som avisredaksjoner som VG kutter i litteraturstoffet blir det kritisk. Leserne står fortsatt fritt til å velge blant alt som blir gitt ut, men de velger ikke en bok de ikke vet om.

 

–Kan ikke ta inn alt

–Norli Libris-sjef John Thomasgaard uttaler at det utgis mange  bøker, at det er umulig å ta inn alt, og at de må tenke på lønnsomheten?

–Det er fullt forståelig at ikke bokhandlene, bortsett fra de aller største, kan ta inn alt som blir gitt ut. Problemet er hvordan mange bokhandlere prioriterer. Når de bruker så stor plass på noen utvalgte titler, fortrenger det andre deler av litteraturen. Disse fortrenges enten ut av hyllene eller til mindre synlige steder i butikken. Jeg forstår at hverken forlag eller bokhandel kan løfte fram alle titler og forfattere hvert år, men hvis de styrker breddeformidlingen og tenker langsiktig vil de kunne løfte fram veldig mange forfattere, bøker og forfatterskap over en femårsperiode. Forlag og bokhandel må forstå både den økonomiske og litterære verdien det har å bygge forfatterskap over tid. De må være med å synliggjøre og selge andre- og tredjeboka til en forfatter for at hun skal kunne skrive braksuksessen av en fjerdebok som er med på å fjerne røde tall fra Norlis regnskap.

 

Forlagene har også et ansvar

Sigmund Løvåsen understreker at også forlagene har et ansvar for at bredden kommer ut i bokhandel:

–Forlagene bør også styrke sin formidling ut til bokhandlene. Bokhandlerne vil uansett få med seg at de mest kjente forfatterne kommer med ny bok. Det betyr at forlagene kan bruke mer tid og krefter på å presentere andre forfatterskap.

 

Imponert over lobbyvirksomheten

–Vi er mange som har snakket mye, høyt og lenge om konsekvensene av maktkonsentrasjonen i bokbransjen. Selv om vi har hatt god tilgang til politikerne og departementene har vi ikke nådd frem.  Det er bare å la seg imponere av de tre stores dyktige lobbyvirksomhet, sier forlegger Arve Juritzen.  –En annen grunn til at vi ikke ar nådd frem er at forlag uten bokhandel ikke klarere eller vil organisere seg utenfor Forleggerforeningen og fordi Forfatterforeningen … ja, hva skal jeg si, er noen våkne der? Vi kunne utrettet mye hvis Forfatterforeningen hadde vært med å slåss mot maktkonsentrasjonen og for mangfoldet.

 

Juritzen 3

Imponert og resignert: Arve Juritzen.

 

 

–Hvor er mangfoldet?

Arve Juritzen tror løpet langt på vei er kjørt:

–Nå tror jeg det er for sent, og i alle fall hos oss. I fjor utga vi elleve debutanter, i år ingen. Det er rett og slett ikke mulig å formidle debutantenes bøker utover samleartiklene i Aftenposten og Dagbladet. Bokhandlerne vil ikke eksponere bøkene, de anmeldes ikke, og 40 prosent av bøkene som gratis leveres til bibliotekene pakkes ikke opp. Derfor blir jeg oppgitt og lei meg når jeg fortsatt hører festtalene om mangfoldet i litteraturen. Hvor er dette mangfoldet?