To lokomotiver drar boksalget

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Bokomsetningen for inneværende år er fortsatt inne i en positiv trend. Dette viser mai-tallene fra Forleggerforeningen. Bøker til grunnskolen og pocketboka er lokomotivene.

Boksalget er ved utgangen av mai 10,8 prosent høyere enn hva salget var på samme tid i fjor. I kroner utgjør økningen litt over 53 millioner.

Oppgangen fordeler seg med 25 millioner kroner i mer salg til Grunnskolen og 10 millioner til Videregående. Pocketboka bidrar på sin side med en vekst på 23 millioner kroner.

Som man forstår bidrar resterende bokgrupper samlet til en mindre nedgang:

Norsk skjønn kraftig ned

Bokgruppene som viser størst nedgang er norsk skjønnlitteratur som faller med hele 14 millioner kroner til 10 mill (58 prosent). Norsk sakprosa for voksne viser og ett fall, men ikke på mer enn litt under 5 millioner til 73 mill (6 prosent). Oversatte bøker demmer opp for norsk-nedgangen. Oversatt sakprosa vokser med 6 millioner kroner til 22 mill, mens oversatt skjønnlitteratur øker med 4 mill til 46 millioner kroner.

Lære- og fagbøker viser også markant nedgang så langt i år. Lærebøkene omsetter samlet for 73 millioner, en reduksjon på 11 millioner (13,5 prosent).

Alle mai-tallene fra Forleggerforeningen kan du laste ned og lese her.