Bra boksalg i november

Oppløftende boksalg i første del av årets høysesong.

Forleggerforeningen har publisert forlagsinntektene for november måned. Tallene er positive, spesielt for skjønnlitteraturen.

Så mye som 88 prosent (2020) av årets boksalg skal ifølge tidligere års statistikk, være unnagjort i det vi går inn i advent. Totalsalget viser så langt en oppgang på 7,9 prosent. Oppgangen er drevet av en kraftig økning for læremidler på hele 25 prosent. Allmennbok viser derimot en nedgang på 3,8 prosent.

Julesalget viktigst for enkelte bokgrupper

Når man leser at i nærheten av 90 prosent av bransjens årsomsetning er i boks, tror man kanskje at julepakkene ikke betyr så mye. Det er feil. For enkelte bokgrupper er det først nå det hele skal avgjøres. For de to viktigste og mest prestisjefylte bokgruppene for voksne, norsk sakprosa og norsk skjønnlitteratur, selges nesten hver fjerde bok av årsomsetningen i løpet av drøye tre ukers hektisk desemberhandel.

Norsk skjønn henter seg

Lovende er det av denne grunn at spesielt interessen for voksen norsk skjønnlitteratur virker å ha tatt fyr. Forfatternavn som Linn Ullmann, Ingvild H. Rishøi og Vetle Lid Larssen bidrar til å puste ild i peisen. Ved inngangen til november viste denne bokgruppen en nedgang på hele 14,5 prosent. Ved utløpet av november er nedgangen redusert til kun 3,6 prosent. I forlagsinntektene for november utgjør med dette så mye som 43 millioner kroner. For året som helhet summerer nå voksen norsk skjønnlitteratur seg til 138 millioner kroner.

Dempet oppgang for sakprosa

Voksen norsk sakprosa viser fortsatt oppgang for året som helhet, men bokgruppen viser ved utgangen av måneden mindre vekst enn den hadde ved starten av november. Oppgangen er nå redusert til 2,2 prosentpoeng for året som helhet, mens vekstraten lå så høyt som 7,3 prosent ved inngangen til november. For året som helhet summerer voksen norsk sakprosa seg til forlagsinnteker på 248 millioner kroner.

Corona-trusselen

Bokhandlerne har i pandemiperiodene vært flinke til å koble på boksalget over nett. All erfaring tyder imidlertid på at nettsalget øker backlist-salget, noe som selvsagt er med på å dempe fullprissalg. Marginene blir med dette lidende. Det blir spennende å følge hvordan den siste oppblomstringen av Covid-varianter vil påvirke selve butikkhandelen.

Forlagsinntektene skal inflateres

Som vanlig når vi kommenterer månedsstatistikken skylder vi å gjøre oppmerksom på at forlagenes betydelige inntekter fra strømmetjenestene ikke er medregnet i månedsstatistikken.

Inntektene fra pocketboka er imidlertid inkludert og viser et fall på 24 millioner til 148 millioner kroner for årets som helhet. Nedgangen er et resultat av den kraftige veksten i strømmingen av lydbøker. Økningen for strømmetjenestene mer enn kompenserer for inntektsbortfallet på pocket, men strømmeinntektene rapporteres kun kvartalsvis. Per tredje kvartal lå forlagsinntektene fra strømmetjenestene på 233 millioner kroner, opp 53 millioner fra samme tid i fjor.

Vi nevner også at forlagene selv har solgt digitale læremidler til spesielt grunnskolen, for 286 millioner kroner per utgangen av november. Dette er en økning på nesten 50 prosent i forhold til i fjor. Heller ikke dette tallet er medregnet i Forleggerforeningens månedsstatistikk.

Alle november-tallene finner du her