annonse

Tina Søreide blir ny konkurransedirektør

KONKURRANSEDIREKTØR: Tina Søreide (foto: NHH - Helge Skodvin)

Professor Tina Søreide er i dag utnevnt som direktør for Konkurransetilsynet, for en åremålsperiode på seks år.

– Konkurransetilsynet skal bidra til effektiv bruk av våre felles ressurser, ved å fremme konkurranse til fordel for forbrukere og næringsliv. Med sin tunge fagbakgrunn, lange erfaring og brede nettverk, mener jeg Tina Søreide er riktig kandidat til å lede Konkurransetilsynets arbeid fremover, sier næringsminister Jan Christian Vestre, i en pressemelding fra departementet.

Konkurransetilsynet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og fører tilsyn med konkurranseforholdene og håndhever konkurranseloven og EØS-avtalens konkurranseregler. Den nye konkurransedirektøren skal lede en solid kompetanseorganisasjon med et klart samfunnsoppdrag.

Konkurransetilsynet i Zander Kaaes gate i Bergen.

– Konkurransetilsynet har en viktig samfunnsfunksjon, og arbeider med krevende og interessante problemstillinger. Nå ser jeg frem til å komme i gang, og til å jobbe sammen med en solid organisasjon, sier Tina Søreide.

Tina Søreide har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole, og juridisk fagbakgrunn fra Universitetet i Bergen. Hun har vært ansatt ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH siden 2015, først som førsteamanuensis og deretter som professor fra 2017. Hun har også vært postdoktor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, har flere års erfaring som forsker og seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt og har hatt et toårs engasjement i Verdensbankens hovedkontor i Washington D.C.

Søreide tiltrer stillingen som konkurransedirektør etter avtale.