Horten bibliotek vant formidlingspris

Horten bibliotek (Foto: Horten bibliotek)

– Horten bibliotek har vist initiativ, engasjement og vilje til å utvikle nye tjenester til en målgruppe som har et svært lite tilbud, sier Monica Helvig, daglig leder i Leser søker bok.

Hvert år deler Leser søker bok ut prisen Årets bok til alle-bibliotek. Prisen går til et bibliotek som har gjort en særskilt god innsats for å nå lesere som leser i motvind. I år går prisen til Horten bibliotek, for deres prosjekt «Bok til alle fysisk og digitalt», som har som hensikt å nå barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektet er satt i gang med støtte fra Nasjonalbiblioteket og Vestfold og Telemark fylkesbibliotek. Norsk barnebokinstitutt har dessuten bidratt med forskning på temaet, og Bjørnestien barnehage har vært en viktig samarbeidspartner.

– Horten bibliotek har vist initiativ, engasjement og vilje til å utvikle nye tjenester, bidratt til aktiv formidling og tatt initiativ til å utvikle ny litteratur til en målgruppe som har et svært lite tilbud: barn og unge med nedsatt funksjonsnivå, sier daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig.

Ønsker å minske forskjeller

Prosjektleder og bibliotekar ved Horten bibliotek, Ellen Marit Schjerverud. Foto: Olena Timchenko.

– Det er så stas å bli tildelt denne prisen! Jeg er stolt og rørt!, sier prosjektleder og bibliotekar på Horten bibliotek, Ellen Marit Schjerverud.

Hun forteller at Horten bibliotek ønsker å minske forskjeller og tilby tjenester som er spennende og attraktive for alle barn. I løpet av prosjektet har de samarbeide tett med Bjørnestien barnehage, som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon til alle barn, uavhengig av funksjonsevne.

– Dette prosjektet viser hva man kan få til med gode samarbeid. Vi har virkelig fått det beste ut av hverandre og har dratt nytte av hverandres spesialkompetanse, forteller Schjerverud.

Helhetlig fokus

«Bok til alle fysisk og digitalt» var et forprosjekt, som vil videreføres som universell formidling i 2022. Horten bibliotek ønsker fokus på universelle bibliotektjenester og tilbud som skal passe for alle.

– Fokuset er ikke å tenke kun for gruppen med barn og unge med funksjonsnedsettelse, men å tenke helhetlig, og å sørge for at biblioteket skal passe for alle. Det er bærebjelken i prosjektet, sier Schjerverud.

Monica Helvig, daglig leder i Leser søker bok. Foto: Elisabeth Wathne, Moment Studio.

Monica Helvig  i Leser søker bok mener Horten bibliotek aktivt har brukt sin rolle som brobygger og bidratt til inkludering og mindre ulikheter blant barn og unge.

– Horten bibliotek har vært et lysende eksempel på at med pågangsmot, nysgjerrighet og samarbeidsvilje, kan man utvikle nye tjenester og samtidig sette søkelys på en viktig og marginalisert brukergruppe, sier Helvig.

Prisen deles ut fredag 10.desember kl 12.30 på Horten bibliotek, og består av en pengepremie på 5000 kroner.