Forhåpninger til ny statsråd

Bokbransjen gir Thorhild Widvey ros for enkeltsaker, men påpeker at det er mye å ta tak i for påtroppende kulturminister Linda Helleland.

Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Blant annet er Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) utnevnt til kulturminister og overtar etter Thorhild Widvey (H).

 

Dermed er to års Widvey-styre over, og skussmålene fra bokbransjen er for det meste positive.

Einarsson 2
Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson

Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson er spesielt glad for innsatsen Thorhild Widvey har gjort i forsøket på å få Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt 2019.

– Der har hun gjort en bra jobb. Jeg håper den nye statsråden vil følge opp der. Å bli gjesteland på Frankfurtmessen er en av de viktigste målene for bokbransjen fremover. De andre viktige tingene er en videreføring av bokavtalen ut over 2016 og å få momsfritak på ebøker, sier Einarsson til BOK365.

 

Skrotet bokloven

Helleland
Ny statsråd: Linda Helleland

Men alt er ikke like bra. At bokloven ikke ble noe av, var vondt å svelge for mange i bransjen.

– Widvey skrotet bokloven, men fikk på den andre siden gjennomført en ny bokavtale. Jeg håper som sagt den nye kulturministeren vil videreføre den. Og så håper jeg hun tar tak i momsproblematikken og får fjernet e-bokmomsen, sier Einarsson.

– Hvordan blir ettermælet hennes, tror du?

– Jeg tror ikke ettermælet skal skrives den dagen hun går av. Det kan komme senere, når vi ser flere resultater av arbeidet hennes. Jeg er i hvert fall veldig glad for Frankfurt-jobben hennes.

 

Momsfritak på e-bøker helt naturlig

Forfatterforeningens leder Sigmund Løvåsen er enig med Einarsson i mye.

Løvåsen
Forfatterforeningens leder Sigmund Løvåsen

– Jeg vet ikke helt hva Helleland står for i kulturpolitikken, men hun har viktige ting å ta tak i. For vår del er videreføring av bokavtalen fra 2017 av en av de viktigste litteraturpolitiske sakene. Vi er også opptatt av at hun må følge opp kunstnerøkonomiutredningen. Venstre og Kristelig Folkeparti har siket noe i og med at de har fått øket kunstnerstipendene. Dette må videreføres. At Widvey satte i gang kunstnerøkonomiutredningen var helt nødvendig. Det er kommet litt få tiltak foreløpig, så jeg håper regjeringen har har med å by på fremover.

Widvey
Gir seg: Thorhild Widvey

– Hva med e-bokmomsen?

– Momsfritak på e-bøker er en viktig sak. Det bør være en helt naturlig ting å gjennomføre nå.

– Har Widvey gjort en god jobb?

–  Hun var med på å skrote bokloven, og det har også kommet forslag om kutt i innkjøpsordningen. Det er ikke bra. På den andre siden har hun gjort bra ting på bibliotekfronten. Det er kommet mer midler til bibliotekene. Og så har hun bidratt med noe veldig viktig de siste ukene, nemlig å få Stortinget med på å støtte Norges kanditatur som gjesteland i Frankfurt, sier Sigmund Løvåsen til BOK365.

 

Bokhandlerforeningen positiv

Direktør Trine Stensen i Bokhandlerforeningen mener det er en fordel at Linda Hofstad Helleland har bakgrunn fra Familie- og Kulturkomiteen på Stortinget.

– På den måten har hun god innsikt i saker på kulturfeltet. Det spennende med et skifte, og vi håper raskt å få anledning til å treffe henne. Vi ønsker henne lykke til med de mange viktige oppgavene på kulturfeltet, sier Trine Stensen.

 

 

.