Ny anbefalt agentavtale

Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen.

Forleggerforeningen har sagt opp den gamle agentkontrakten for voksen skjønnlitteratur og barne- og ungdomsbøker, kommer det frem av en pressemelding.

– Avtalen er utarbeidet av forfatterorganisasjonene i fellesskap. Det kommer som et resultat både av at Forleggerforeningen har sagt opp den gamle agentavtalen, men også fordi det blant frittstående agenter, og in-house agenturer i de største forlagene, eksisterer forskjellige kontrakter, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen, om avtalen.

Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere har i fellesskap utarbeidet en agentkontrakt. Agentkontrakten for barne- og ungdomsbøker er fortsatt i oppsigelsestid.

«Organisasjonene anbefaler alle forfattere å benytte denne nye agentkontrakten når de skal inngå kontrakter med en agent. Dette gjelder både når kontrakt inngås med en selvstendig agent, eller med et in-house agentur, slik flere av de store forlagene har,» står det.

Det har i lengre tid versert flere kontrakter med agenturer i Norge, og forfatterorganisasjonene ønsker med dette å bidra til en opprydning. Blant annet har forlag tilbudt agentkontraktene som også overdrar film- og dramatiseringsrettigheter i Norge.

Brynjulf Jung Tjønn (Foto: Maria Kleppe Vihovde/Cappelen Damm)

Denne nye anbefalte kontrakten fra forfatterorganisasjonene er bygget opp slik at forfatteren tar et aktivt valg til hvilke rettigheter, og for hvilke territorier, agenten får. Dermed skiller den seg fra den kontrakten flere av forleggerforeningens medlemmer tilbyr sine forfattere.

«Vi anbefaler alle forfattere som blir tilbudt agentkontrakter om å ta kontakt med en av forfatterorganisasjonene før de signerer agentkontrakt.»

«Det er heller ikke slik at agentkontrakten kan bundles med normalkontrakten. Agentrettighetene er en separat rett forfatteren selv råder over.»

– Agentkontrakten er ikke lenger en del av det felles fremforhandlede avtaleverket, og det er viktige og vesentlige forskjeller i avtalene som anbefales av Forleggerforeningen og den forfatterorganisasjonen anbefaler, sier DnF-leder Brynjulf Jung Tjønn.

Klikk her for å se den nye agentavtalen.