Forfatterforeningen trår vannet

Det ble ingen endringer i inntakskrav under Forfatterforeningens årsmøte. I stedet nedsettes en komité som skal vurdere medlemskriteriene.

I helgen var 160 av Den norske Forfatterforenings rundt 650 medlemmer samlet til årsmøte på Hotel Bristol i Oslo. Størst spenning knyttet det seg til hvorvidt foreningen ville løsne på opptakskravene i kjølvannet av at det nå etableres en annen skjønnlitterær forfatterforening: Forfatterforbundet. De som hadde håpet på en revolusjon nå i helgen måtte gå skuffet hjem.

– Må være «en viss terskel»

Årsmøtet ble delt i fem grupper, som deretter fremførte sine hovedsyn, melder DnFs egne nettsider. Mange var enige med Kristine Næss, leder av Det litterære Råd, i at det kunne være fornuftig å dele Det litterære Råd i to uavhengige opptaks- og stipendkomiteer. Gruppene påpekte fordeler og ulemper med dagens system. Noen mente at opptakskravet er for strengt, andre ikke, men de fleste synes enige om at det må finnes en viss «nedre grense» for medlemskap for å hegne om foreningens litterære tyngde, legitimitet, autoritet og identitet som kunstnerorganisasjon. Også i søndagens påfølgende debatt mente de fleste at det må være «en viss terskel», men flere åpnet opp for at DnF burde slippe inn langt flere enn tilfellet er i dag.

Uansett ble det ingen avklaring på dette årsmøtet. Medlemmene landet på Torill Brekkes innsendte forslag: «Styret får fullmakt til å nedsette en komite som vil vurdere foreningens medlemskriterier.» Dette sammenfalt også med styrets eget syn og ble vedtatt mot én stemme.

Komiteen skal legge frem sitt forslag for årsmøtet i 2019.

FIKK GEHØR: Kristine Næss mente det kunne være fornuftig å dele Det litterære Råd i to uavhengige opptaks- og stipendkomiteer. (Foto: Finn Ståle Felberg)

Sult eller rikdom

Lørdag hadde årsmøtet prominent besøk av kulturminister Trine Skei Grande, som fremhevet 2019 som et merkeår for litteraturen – ikke minst gjennom fokuset norsk litteratur vil få under den store bokmessen i Frankfurt. Kulturministeren omtalte vår tid som en gullalder for norsk litteratur og sa at «vi har en litteraturpolitikk som funker» og som fører til litterær kvalitet, bredde og mangfold. Og hun noterte seg spenningsfeltet mellom børs og katedral:

– Det går an å sulte ihjel som forfatter, sa statsråden. – Men det går an å bli skikkelig, skikkelig rik også.

PÅ DNF-ÅRSMØTE: Trine Skei Grande (Foto: DnF)

Tyrkia-fokus

To viktige prisutdelinger var også blant de sentrale postene: Tildelingen av Tarjei Vesaas’ debutantpris til Zeshan Shakar (for Tante Ulrikkes vei) og DnFs Ytringsfrihetspris for 2017 til den tyrkiske forfatteren Aslı Erdoğan.

Elisabeth Eide og Eugene Schoulgin foreslo at det under punktet Ytringsfrihet og internasjonal arbeid tilføyes: «Vi vil også spesielt følge situasjonen for våre kolleger i Tyrkia som arbeider under ekstremt vanskelige forhold.»

Valgt med akklamasjon

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet ble enstemmig vedtatt med akklamasjon. Dermed vil styre, råd og valgkomité se slik ut for perioden mars 2018 – mars 2019: Heidi Marie Kriznik (leder), Sigbjørn Skåden (nestleder), Victoria Bø, Mette Karlsvik, Mathias Samuelsen, Håvard Syvertsen og Kristin Tofte.

Det litterære råd – bokmål: Kristin Berget, Kristian S. Hæggernes, Inghill Johansen, Kristine Næss, Steinar Opstad og Chris Tvedt. Nynorsk: Inger Bråtveit, Kjersti Kollbotn og Øystein Orten.

Stort jubileum

De skal styre foreningen videre i det som ikke er et hvilken som helst år: DnF feirer sitt 125-årsjubileum, noe som blant annet skal markeres med turné og jubileumsshow og feiring fire dager til ende med et arrangement på Grand Hotel i Oslo 15.–18. november.

 

Hovedbildet: Folksomt og stort engasjement under DnF-årsmøtet på Bristol i helgen. (Foto: DnF)