Fire av ti forlag har permittert

Ni av ti forlag sier de er økonomisk negativt eller sterkt negativt påvirket av coronakrisen.

Nå foreligger de ferskeste tallene fra forlagenes «egendiagnose» over tilstanden i disse corona-tidene. Dette er situasjonen ved inngangen til påsken, ifølge Forleggerforeningens rapport:

  • Ni av ti forlag som besvarte forrige ukes undersøkelse oppgir at de er økonomisk negativt eller sterkt negativt påvirket av krisen. Nødvendige kostnadsbesparende tiltak planlegges og gjennomføres. Her er status uendret fra foregående ukes undersøkelse.
  • To tredjedeler av forlagene som har besvart undersøkelsen er midlertidig stengt eller har begrenset virksomheten. (Opp fra 63 prosent foregående uke)
  • 40 prosent har permittert og 15 prosent planlegger permittering. (Foregående uke 30 + 23 prosent). Sju av ti forlag har stoppet eller utsatt utgivelser.

Resultatene er basert på svar fra en tredjedel av Forleggerforeningens nærmere hundre medlemsforlag.

Boklesing er viktig

Sist uke gikk Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen ut med et felles opprop, nettopp om viktigheten av å holde hjulene i gang og sikre god tilgang på aktuelle bøker under koronakrisen.

«Bokhandelen og forlagene skal gjøre alt de kan for å sørge for nye bøker til leserne. Bokhandelen er opptatt av å holde åpent så lenge som mulig. Forlagene tar på seg å drive litteraturutvikling og bokutgivelse så lenge man kan, og dermed sørge for at vi løpende får nye titler i bokhandelen. Boklesing er viktig i en tid som denne. Bøker engasjerer, opplyser, provoserer og kan være til trøst.», heter det i oppropet.

Alle må bidra

I oppropet oppfordrer man …

  • Bokhandler til å være tilgjengelige, fleksible og kreative for å bidra til å formidle og selge bøker.
  • Forlag til å bidra til at det utgis og distribueres aktuelle bøker.
  • Alle til å bidra til at bøker blir synlige gjennom markedsføring i tradisjonelle- og sosiale medier og i den offentlige samtalen.
  • Partene til å samhandle om betingelser som gir økt distribusjon og som balanserer risiko i et usikkert marked.

En alvorlig situasjon

Blant de mange i bokbransjen som gjør sitt ytterste for å holde hjulene i gang, er Gyldendal:

Hovedfokuset vårt å holde et høyt aktivitetsnivå, og det har ikke vært permitteringer på Gyldendalhuset, sier konsernsjef John Tørres Thuv, og legger til: Det er en alvorlig situasjon landet står i nå. Bokbransjens økonomi har sterk sammenheng med tilstanden i norsk økonomi. Det er stor usikkerhet knyttet til perioden fremover, men de siste ukene har vi opplevd god etterspørsel for Gyldendal totalt sett. Det skyldes i hovedsak vekst i netthandel og digitale tjenester. Vi er i denne situasjonen først og fremst opptatt av å ivareta medarbeidere, forfattere, samarbeidspartnere og kunder – og det gjør vi ved å fokusere på å holde høyest mulig aktivitetsnivå.

 

Hovedbildet: Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson registrerer tøffe tider for medlemsforlagene.