Får Fritt Ords honnørpris

Odd Isungset får Fritt ords honnørpris for sin undersøkende journalistikk etter attentatet mot William Nygaard i 1993.

Odd Isungsets journalistikk i forbindelse med attentatet har resultert i to bøker, Attentatet (2000) og Hvem skjøt William Nygaard? (2010), samt fire TV-dokumentarer: TV2s «Attentatet i Dagaliveien» (1997), TV2s «Rikets tilstand» (2001), TV2s «Blodsporene fra Dagaliveien» (2008), og NRK-dokumentaren «Dødsdømt» (2012), sammen med Cecilie Ellingsen.

«Betydelige samfunnsinteresser»

Undersøkelsene Isungset la frem i dokumentarfilmen «Blodsporene fra Dagaliveien» i 2008, ble av Kripos fremhevet som årsak til at flere personer tidligere i oktober ble siktet i saken, to dager før foreldelsesfristen på 25 år utløp.

Siktelsen gjelder ikke bare drapsforsøk, men også at attentatet satte betydelige samfunnsinteresser i fare ved å være direkte rettet mot ytringsfriheten.

– Odd Isungset har med en unik utholdenhet utført undersøkende journalistikk som har vært avgjørende for å belyse alle sider ved Nygaard-saken. Drapsforsøket på Nygaard var et angrep på ytringsfriheten som verken politi eller politikere forstod betydningen av før etter flere år, sier Grete Brochmann, styreleder i Stiftelsen Fritt Ord.

«Medieskapt idé»

I forbindelse med tildelingen skriver Fritt Ord:

«William Nygaards forlag Aschehoug utga i 1989 en oversettelse av Salman Rushdies roman Sataniske vers. Tidligere samme år utstedte ayatollah Khomeini, leder for det iranske prestestyret, en fatwa (dødsdom) mot alle som hadde befatning med utgivelse av boken. Utgivelsen av den norske oversettelsen ble derfor omgitt av strenge sikkerhetstiltak. 3000 muslimer demonstrerte mot utgivelsen i Oslos gater, og to bokhandler i Oslo og Bærum ble antent. I 1991 ble den japanske oversetteren av Rushdies bok drept. Den italienske oversetteren overlevde et knivangrep.

Oslo-politiet mente likevel at det å knytte attentatet på Nygaard til Rushdie-saken var en «medieskapt» idé. Isungset har påvist at bevismateriale og dokumenter har forsvunnet fra politiet underveis i etterforskningen, som var preget av store feil og mangler helt fra starten.»

Stolt og glad prisvinner

Odd Isungset er naturlig nok glad for å få prisen og sier til BOK365 at det den er en fantastisk oppmuntring og at det er en sann glede å få en pris for arbeid med ytringsfriheten. – Dette er også en inspirasjon til å arbeide videre med denne og lignende saker.

– Som …?

– Som karikatur-saken for eksempel, sier prisvinneren.

– Har du tro på at noen blir dømt for attentatet på Nygaard?

– Vi kan jo håpe, men det er langt frem. Jeg er i alle fall veldig glad for den siste utviklingen i saken, uansett om den blir løst eller ikke. Begrunnelsen med at attentatet var et angrep på sentrale samfunnsverdier … det at myndighetene nå har fremhevet dette prinsippet har en stor verdi i seg selv, sier Isungset.

Priset også tidligere

Odd Isungset (63) er født på Geilo og utdannet som journalist ved Høgskulen i Volda. Han var ansatt i NRK i ti år fra 1982 til 1992, blant annet som leder for Dagsnytts gravegruppe og som korrespondent i København. Han ble ansatt i TV2 fra kanalens start i 1992 og var blant annet redaksjonssjef for Dokument 2. Fra 1999 til 2010 var han medlem av Pressens Faglige Utvalg, og fra 2004 ledet han utvalget. I 2012 begynte Isungset igjen i NRK, der han inntil nylig var redaktør i Brennpunkt-redaksjonen. I dag er han reportasjeleder for undersøkende journalistikk i Distriktsdivisjonen i NRK. Isungset fikk SKUP-diplom for boken Attentatet i 2000. I 2011 mottok han Den store journalistprisen for boken Hvem skjøt William Nygaard?

Fritt Ords Honnør består av 100 000 kroner og en krystallvase, og deles ut av Stiftelsen Fritt Ords styre for «verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak».

Isungset får overrakt prisen onsdag 31.10. kl 14.00 i Fritt Ords hus i Uranienborgveien 2 i Oslo.