Siktelse etter Nygaard-attentatet

William Nygaard.

To dager før foreldelsesfristen etter attentatet mot William Nygaard har politiet tatt ut siktelse mot flere personer.

Politiet har tatt ut siktelse mot flere personer i forbindelse med drapsforsøket på William Nygaard i 1993. Den daværende forlagssjefen i Aschehoug ble skutt utenfor sitt hjem 11. oktober. De siktede er ikke navngitte og oppholder seg ifølge politiet i utlandet, og skal tilhøre et fundamentalistisk miljø.

Aschehougs den gang 50 år gamle forlagssjef ble truffet tre ganger i ryggen av skudd fra en revolver, og overlevde såvidt. Attentatet er blitt knyttet til William Nygaards og Aschehougs rolle som utgivere av Salman Rushdies kontroversielle bok Sataniske vers. Det ble den gang utstedt en fatwa av Irans åndelige leder, ayatollah Khomeini, om å drepe Rushdie og alle hans forleggere verden over.

Straks foreldet

Trass i spor og spekulasjoner ble saken henlagt i 2007. Etter betydelig kritikk mot politiet ble etterforskningen gjenopptatt i 2009. Nå er dag straks gått 25 år siden attentatet, og bare dager før foreldelsesfristen sikter politiet flere personer for drapsforsøket.

Siktelsen ble klar i dag. Den bygger, i tillegg til drapsforsøk, på brudd på Straffelovens §99a, der det heter at «med hefte eller fengsel fra 5 år inntil 21 år straffes den som med bruk av våpenmakt eller under utnyttelse av frykt for inngripen av fremmed makt hindrer offentlige myndigheter i deres virksomhet, eller foretar alvorlige overgrep mot offentlige tjenestemenn, pressen, foreninger eller institusjoner eller forøvrig setter betydelige samfunnsinteresser i fare, eller som medvirker hertil.»

«Et angrep på det trykte ords frihet»

Forlegger Mads Nygaard

– Det er både bemerkelsesverdig og positivt at siktelsen med denne rettsanvendelsen bygger på det politiet sier var «et angrep på det trykte ords frihet». En slik begrunnelse sender dermed et tydelig signal om at ytringsfriheten er en rettighet som står sterkt i Norge og at trusler mot den skal bekjempes – også rettslig. Dette er et viktig budskap om støtte til alle som mottar trusler for det de skriver og sier. De er ikke blitt færre og truslene ikke mindre alvorlige på 25 år, sier konsernsjef og forlegger i Aschehoug, Mads Nygaard.

Samfunnsmessig betydning

Det var NRK som først meldte om siktelsen.

– Vi har skjellig grunn til mistanke, og mener det er veldig viktig å oppklare denne saken på grunn av dens store samfunnsmessige betydning, sier politiinspektør Anne Cecilie Dessarud i Kripos til NRK.

– Jeg er ikke så opptatt av at gjerningsmennene skal straffes, men jeg vil vite hvem de var og hvilket miljø det var som sto bak. Jeg vil vite hvilke forbindelser de eventuelt har til det iranske regimet, sier William Nygaard til NRK.