Enige om lydbok-strømming

Lydbokforlaget og Forfatterforeningen er enige om royaltysatser for strømming av lydbøker.

Forfatterforeningen har akseptert Lydbokforlagets forslag til ny avtale om lydbøker i abonnement.

 

Etter det Forfatterforeningen på sine hjemmesider betegner som «konstruktive samtaler» kom Lydbokforlaget med et nytt tilbud for å få rett til å legge lydbøker inn i sin nye abonnementstjeneste. Dette dreier seg om strømming av lyd, ikke CD-er og enkeltsalg av digitale filer.

lydbokforlagetugla– Vi fikk ikke innfridd alle våre krav fullt ut, men setter pris på å bli hørt av Lydbokforlaget, sier Forfatterforeningens leder Sigmund Løvåsen.

Også de som allerede har signert på det første tilbudet, vil bli tilbudt de nye og bedre betingelsene.

– Lydbokforlaget skal ha honnør for å ha opptrådd ryddig i denne saken. De har på en helt annen måte enn Cappelen Damm/Storytel vist respekt for forfatterne og avtaleverket, sier Løvåsen.

 

25 prosents royalty

Forfatterforeningen har akseptert at Lydbokforlaget sender ut avtaler der følgende er sentralt:

Royaltysats: 25 %
Minstevederlag: 10 kr
Tilbakevirkende kraft fra 1.1.2017 dersom foreningsavtalen blir bedre.
Fradrag i royaltygrunnlaget (distribusjonskostnad) kan være maks 30 % ved beregning av forfatterinntekt. Altså står Lydbokforlaget fritt til å betale tjenesten mer enn 30 %, men da uten at det går ut over forfatteren.

 

Står fritt

Tidligere har Forfatterforeningen anbefalt sine medlemmer å ikke godta betingelsene Lydbokforlaget tilbød. Nå er partene altså kommet til enighet, men det er fremdeles opp til den enkelte forfatter å godta eller avvise tilbudet.

 

Du kan lese mer om dette på Forfatterforeningens hjemmeside.