– En vekker for bransjen

– Jeg opplever nå en bransje som vil ha endring. Det er jeg glad for. En trygg bransje er jobb nummer én, sier Heidi Austlid.

– Jeg er helt sikker på at dette har vært en vekker for hele bransjen. Samtidig er det viktig for meg å understreke at det har vært gjort mye bra i bransjen allerede, og dette skal vi også bygge videre på, sier Heidi Austlid, direktør i Forleggerforeningen, når hun skal oppsummere #metoo-responsen denne uka. Hun er glad for at bransjen nå setter seg fore å endres:

– Jeg opplever nå en bransje som vil endring. Det er jeg glad for. Metoo er et symptom, og dette handler i stor grad om kulturelle og strukturelle endringer. Om vi velger å ikke ta tak i det taper vi innovasjons- og konkurransekraft. Det er vi ikke tjent med.

Laget varslingsknapp

Planen er nå å kartlegge omfanget av ukulturen som har kommet frem den siste uken etter Ravatns Aftenposten-kronikk forrige lørdag. Deretter skal tydeligere retningslinjer på plass for varsling av seksuell trakassering. På sistnevnte punkt er allerede Forfatterforbundet godt i gang.

– Det skal være trygt å varsle, og man skal være sikret anonymitet, sier organisasjonssekretær Lena Roer i Forfatterforbundet. – Det er den som varsler som selv eier sin historie, og som beslutter hvem informasjon skal deles med.

Forfatterforbundet har utarbeidet en varslingsrutine og veileder for seksuell trakassering. Den er utarbeidet i samråd med Likestillings- og diskrimineringsombudet, og Forfatterforbundet har også etablert en egen varslingsknapp på forsiden av nettsidene deres.

Her kan du lese forbundets nye retningslinjer.

– Når vi mottar et varsel, forplikter vi oss til å se på saken sammen med den som varsler, forklarer Roer. – Et viktig prinsipp er at den som varsler har siste ord i hvordan saken håndteres videre.

Hva med de minste forlagene?

Forleggerforeningen fikk sine retningslinjer i 2017. Spørsmålet er hvorvidt disse er blitt brukt i tilstrekkelig grad – og hvorvidt de er et godt nok redskap også for ansatte i de minste forlagene, som ikke har HR-avdelinger og den type ressurser, og hvor kanskje ledende personer er problemet? Heidi Austlid kommenterer det slik:

– Retningslinjer er ikke nok, i hvert fall ikke om de ikke praktiseres. Og her har vi alle sviktet fordi vi ikke har jobbet systematisk. Derfor er jeg opptatt av at vi jobber med sunn og trygg kultur i hele bransjen, hver eneste dag. Det er et lederansvar. I tillegg må det være nøytrale varslings- og mottaksapparat. Her har blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet og Balansekunst gode tjenester. Og jeg vil berømme Forfatterforbundet for nå å ha etablert en varslingstjeneste. Jeg har også tatt til orde for at vi må se på formuleringer i normalkontraktene. Da er premissene forutsigbare, og brudd må få konsekvenser.

Resultater klare i år

Heidi Austlid forteller at kartleggingsarbeider starter opp straks:

– Kartleggingen går ut om kort tid. Vi ser til sammenlignbare bransjer og andre som har god erfaring med systematisk arbeid. Vi skal ha resultatene klare i år og raske tiltak på plass. En trygg bransje er jobb nummer én.

 

(Foto: iStock)