«Sammen om en trygg bransje»

(Foto: Michaklootwijk/iStock)

Åtte organisasjoner samler seg om felles vei videre. 

Skribentorganisasjonene og Forleggerforeningen har i dag hatt et felles møte for å diskutere tiltak for å motvirke seksuell trakassering i litteraturbransjen.

«Vi har et etisk ansvar for å trygge bransjen for alle, og i løpet av kort tid ​vil vi kartlegge omfanget av seksuell trakassering i bransjen og revidere og synliggjøre retningslinjene ved seksuell trakassering«, skriver organisasjonene i en pressemelding. 

Kommer tiltak

Organisasjonene vil nå samle seg om et kartleggingsarbeid for å avdekke utbredelsen av seksuell trakassering i litteraturbransjen:

«Etter at vi har resultatene fra kartleggingen, vil vi sammen komme tilbake med flere forslag til tiltak på kort og lang sikt. Vi vil samtidig understreke at vi vet det allerede forekommer mye godt arbeid i bransjen, og vil bygge videre på dette og andre bransjers erfaringer.»

Organisasjonene viser også til hvilke instanser man kan kontakte innen de får på plass egne tiltak:

«Vi oppfordrer alle som har behov om å konsultere organisasjonenes nettsider eller å ta kontakt direkte med én av organisasjonene. De som trenger direkte rådgivning, kan også ringe Balansekunsts rådgivningstelefoneller henvende seg tilLikestillings- og diskrimineringsombudet.  Trakasseringssaker kan klages inn til Diskrimingeringsnemndaet nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klager på trakassering og diskriminering.»

 Dette er organisasjonene som samler seg bak dette: Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening, Forfatterforbundet, Den norske Forfatterforening, Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen.