Einarsson leder IPA-komité

Forleggerforeningens direktør er valgt til leder for Den internasjonale Forleggerforenings ytringsfrihetskomité.

 

Administrerende direktør i Den norske Forleggerforening, Kristenn Einarsson, er valgt til leder av Den internasjonale Forleggerforeningens ytringsfrihetskomite (Freedom to Publish Committée, FtPC).

 

«Den norske Forleggerforening har siden høsten 2015 vært en aktiv pådriver for at Den internasjonale Forleggerforeningen (IPA) skal være en troverdig aktør i arbeidet med å ivareta ytrings- og trykkefriheten i verden.» Det skriver Forleggerforeningen selv i en pressemelding.

– Vi er stolte over å nå gå inn i en ansvarlig posisjon for å videreføre dette arbeidet, sier Kristenn Einarsson.

 

Truet med utmeldelse

Bakgrunnen for Den norske Forleggerforeningens engasjement i IPAs ytringsfrihetsarbeid, var innlemmelsen av Saudi-Arabia og Kina som fullverdige medlemmer i IPA høsten 2015. Dette ble av mange oppfattet som en svekkelse av organisasjonens stemme i arbeidet for ytringsfriheten, og den norske Forleggerforening var blant flere som fattet prinsippvedtak om å melde seg ut av organisasjonen ved utgangen av 2016, dersom vesentlige endringer ikke ble gjennomført.

Les også: Hensiktsmessig utmelding?

 

Nye vedtekter

I etterkant av prinsippvedtaket har Den norske Forleggerforening, i samarbeid med en rekke andre land, arbeidet for å legge til rette for at organisasjonen skulle fortsette å være en troverdig aktør i arbeidet for ytrings – og trykkefriheten. Dette samarbeidet har ført til at nye vedtekter og nye retningslinjer for FtPC ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i IPA i London i april 2016.

 

Einarsson 2

 

Freedom to Publish

Den Internasjonale Forleggerforeningen (IPA) har «freedom to publish» som et av sine viktigste arbeidsområder. IPAs ytringsfrihetskomités hovedmål er å sikre at ytrings- og trykkefriheten respekteres og fremmes av alle IPAs medlemsorganisasjoner og av IPA selv. Komiteen er et selvstendig organ og kan uttale seg offentlig om tilfeller av brudd på eller trusler mot ytrings- og trykkefriheten. Komiteen har ni medlemmer, fem valgt for tre år, fire for to år. Kristenn Einarsson er valgt for tre år.

 

Einarsson tiltrer 1. januar 2017.