Hensiktsmessig utmelding?

Ikke alle synes om at Den norske Forleggerforeningen har meldt seg ut av den internasjonale foreningen. Våre naboland avventer.

Den norske Forlggerforeningen vil melde seg ut av den internasjonale forleggerforeningen. Våre skandinaviske naboer avventer utmelding.

 

Tirsdag skrev BOK365 at Den norske Forleggerforeningen har fattet et prinsippvedtak om utmelding av den internasjonale forleggerforeningen (IPA).

Bakgrunnen er at nye, brysomme medlemsland er opptatt i den internasjonale foreningen. Den norske Forleggerforening ønsker ikke å være med i samme forening som Kina og Saudi-Arabia. I tillegg til de to nevnte, ble forleggerforeningene i Bangladesh, Hellas, Tunisia, Peru og Slovenia opptatt som medlemmer på generalforsamlingen nylig.

 

Prinsippvedtak

I en uttalelse fra Den norske Forleggerforening heter det:

«Komiteen som behandler medlemskapssøknader anbefalte å si ja til alle disse forleggerforeningene, mens foreningens «Freedom to publish-komite» anbefalte at forleggerforeningene i Saudi-Arabia og Kina ikke burde tas opp som medlemmer.

Innlemmelsen av Kina og Saudi-Arabia utfordrer IPA’s stemme i arbeidet for ytringsfriheten (Freedom to Publish). Derfor har Den norske Forleggerforening fattet et prinsippvedtak om å melde seg ut av den internasjonale forleggerforening.»

 

– Diskusjon om hva som er nyttigst

9364 Foto af Christine Bødtcher-Hansen - på hjemmesiden, 16.03.11
Christine Bødtcher-Hansen. Foto: Danske Forlag

Men danskene avventer. Christine Bødtcher-Hansen, som er direktør i den danske forleggerforeningen, Danske Forlag, sier til bransjebladet BogMarkedet, at foreningens styre vil drøfte den norske beslutningen om utmeldelse på sitt neste møte. Men ifølge BogMarkedet tror hun ikke at de vil gjøre som Norge og melde seg ut av IPA.

– Det er alltid en diskusjon om hva som er nyttigst: Å nekte å ta med land som ikke helt lever opp til kravene om demokrati, åpenhet og ytringsfrihet. eller å ta dem med og så gå i dialog med dem om disse temaene, sier hun til bladet.

 

 

Forståelse i Sverige

Foreningen i Sverige er også i tvil:

Kristina Ahlinder
Avventer: Kristina Ahlinder. Foto: Svenska Förläggareföreningen

Direktør i Svenska Förläggareföreningen, Kristina Ahlinder, skriver i en e-post til BOK365 at de diskuterer spørsmålet akkurat nå.

– Vår styreleder Eva Bonnier, som også sitter i IPAs styre, er i kontakt med de andre nordiske landene, Tyskland, Frankrike m fl.

Vi stemte imot Kina og Saudia-Arabias medlemskap, og vi er svært kritiske. Vi har imidlertid ikke fattet noe vedtak ennå. Formalitetene omkring avstemningen kan også kritiseres, skriver Ahlinder.

– Hva er din kommentar til at den norske foreningen melder seg ut?

– Jeg respekterer beslutningen og har forståelse for at den norkse foreningen mener det er eneste mulighet, selv om vi ikke gjør det selv.

 

Debatt også hjemme

Også i Norge diskuterer bransjen om det er fornuftig å melde seg ut.

I går skrev sjefredaktør i Kagge Forlag, Tuva Ørbeck Sørheim, på sin Facebook-profil at hun forstår at forleggerforeningen i de to landene (Kina og Saudi-Arabia, journ. anm.) neppe er «akkurat PEN-talsmenn».

– Men, skriver hun, – hvilken hensikt skal det tjene å melde seg ut? Det virker mest poserende. Og lite tjenelig. Bør man ikke nettopp søke dialog? I stedet lukker man den muligheten, og det i ytringsfrihetens navn! For å følge logikken burde kanskje Norge melde seg ut av FN, siden det finnes diktaturstater blant medlemmene.

Andre debattanter har også kastet seg på linken. Flere påpeker også at både FN og IOC er full av ikke-demokratiske land uten ytringsfrihet og spør om vi skal melde oss ut av de organisasjonene også.