Édouard Louis til Norge

Edouard Louis. (Foto: Fin Serck-Hanssen)

Kjersti Horn har hatt regien på Det Norske Teatrets dramatisering av Édouard Louis' bok, «En kvinnes frigjøring», som har premiere denne uka.

Teppet går opp for premiere 17. februar, og nå melder teatret at Edouard Louis kommer til Oslo for å få med seg urpremieren på stykket. Han vil også møte publikum – og samtale med Kjersti Horn – i forkant av premieren.

Sigrid Husjord spiller mor, mens Emil Johnsen spiller sønnen som forteller hennes historie.

Boken er den fjerde romanen av Louis som er smidd om til teater, i regi av Kjersti Horn.

«Det er et ømt portrett av en mor, men samtidig kaster det et lys over alle mødre som ligner mor, men som ikke får muligheten til å bryte ut», skriver Det Norske Teatret.

Édouard Louis ble et litterære fenomen da han i en alder av bare 22 år fikk et gjennombrudd med en oppvekstroman, som beskrev hans klassebakgrunn (Farvel til Eddy Belleguele). Romanen skapte både begeistring og debatter, og plasserte Louis som en viktig stemme i europeisk samtidslitteratur.