Dømt for oppfordring til vold

Tsitsi Dangarembga med Karl Ove Knausgård og Katie Paterson under overrekkelsen av tekster til Framtidsbiblioteket tidligere i år. (Foto: Kristin von Hirsch)

– Det er ytringsfrihet i Zimbabwe, men ikke frihet etter ytringen. Vi må ta denne dommen som en advarsel, sier Tsitsi Dangarembga.

«Vi reagerer med dyp bekymring på dette utfallet, for denne dommen kan føre til at en borger av Zimbabwe – eller hvem som helst som måtte oppholde seg i Zimbabwe – heretter ikke er fri til å gå langs en gate sammen med en annen borger, med plakater som formidler deres syn på saker som angår dem som medborgere i dette landet», sier Tsitsi Dangarembga og Julie Barnes i en felles melding, videreformidlet på norske av Tsitsi Dangarembgas norske forlag, Press.

Kvinnene er funnet skyldige i anklagen om å «delta på et møte i den hensikt å oppildne til vold, til brudd på offentlig ro og orden, eller til diskriminerende handlinger». Straffen er seks måneder i fengsel, som utgår om de lover ikke å gjenta «forbrytelsen» de neste fem årene. Begge er ilagt en bot på 70 000 zimbabwe dollar (2000 NOK).

Arrestert over plakat-tekster

Tsitsi Dangarembga er en kjent zimbabwisk forfatter, dramatiker og filmregissør. Hun har mottatt en rekke priser for bøkene sine, og ble i 2020 kortlistet til Bookerprisen. Hun besøkte Norge i juni, da hun ble innlemmet som en av forfatterne i Framtidsbiblioteket.

Bakgrunnen for domfellelsen var en fredelig demonstrasjon mot korrupsjonen i Zimbabwe, som fant sted 31. juli 2020. Tsitsi Dangarembga og Julie Barnes deltok i demonstrasjonen, og det er plakatene de bar som har ført til anklagene om «oppfordring til vold».

Kvinnene skriver følgende:

«Den første plakaten krevde et bedre liv for Zimbabwes folk og institusjonell reform av landet vårt. Den andre plakaten krevde løslatelse av de som i media har avdekket korrupsjon i regjeringen, og av andre som har ansporet landets borgere til å protestere, og som for det er blitt fengslet uten kausjon og uten dom. Tsitsi Dangarembga bar disse to plakatene. Den tredje plakaten, Julies, krevde også løslatelse av journalister som er blitt fengslet uten kausjon eller dom, og et bedre Zimbabwe for alle.»

Ble utstedt arrestordre

Kvinnene ble arrestert under demonstrasjonene, men så løslatt mot kausjon dagen etter. Det skulle altså gå to år før saken kom opp i retten. Men i følge The Guardian, har Dangarembga måtte møte i retten tretti ganger, i opptakten til selve rettsaken.

Det ble tidligere i år utstedt en arrestordre på henne, da hun ikke møtte opp ved retten i Harare etter å ha blitt innkalt. Bakgrunnen for fraværet, som hennes forsvarere gjorde rede for, var at hun var i Tyskland for å motta medisinsk behandling.

Vil anke

«Det er ikke lenger en spøk, dette med at det er ytringsfrihet i Zimbabwe, men ikke frihet etter ytringen. Vi må ta denne dommen som en advarsel om at vår rett til på fredelig vis å gi offentlig uttrykk for våre meninger som zimbabwiske borgere, nå tas fra oss», skriver Tsitsi Dangarembga og Julie Barnes.

De oppfordrer til å ta til orde mot korrupsjonen i landet:

«Vi blir truet til taushet og passivitet mens undertrykkelsen og korrupsjonen øker, og vår livskvalitet, vårt håp for våre barns liv, og våre barns tro på egen fremtid, smuldrer opp. Som borgere av Zimbabwe og av verden har vi rett til frihet, rettferdighet og et verdig liv. Vi oppfordrer dere alle innstendig til å stå opp – på fredelig vis – for frihet, rettferdighet og verdighet i vårt land. Vi lover at vi vil gjøre det samme.»

Barnes og Dangarembga sier de vil anke avgjørelsen.