Corona-kroner til frilansforfattere

Geir Hønneland (Foto: NFFO)

NFFO i samarbeid med Store Norske Leksikon bevilger en halv million kroner til norske, faglitterære forfattere som blir rammet av avlyste oppdrag.

– De siste dagene har vi sett og hørt en rekke norske forfattere og kunstnere som nå fortviler over tapte inntekter på grunn av avlyste oppdrag. Frilansere har en skjør økonomi, og jeg har den største forståelse for deres fortvilelse, sier Geir Hønneland, styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

– Derfor har vårt styre i dag gått inn for å bevilge 500 000 kroner til faglitterære frilansere, for å finansiere nye oppdrag.

Initiativet til tiltaket kommer fra Store Norske Leksikon (SNL), som i likhet med NFFO har fått mange henvendelser fra forfattere som nå mister viktige oppdragsinntekter.

– Svært mange av landets dyktigste kunnskapsformidlere er frilansere, og disse rammes hardt av en situasjon som denne, der foredrag og kulturarrangementer blir avlyst. Da er det fantastisk at NFFO stiller midler til disposisjon for SNL. Det gir oss mulighet til å gi disse menneskene ekstra oppdrag gjennom perioden med ekstraordinære tiltak, sier Erik Bolstad, sjefredaktør Erik Bolstad i SNL.

– De mest leste artiklene hos oss er veldig gode og oppdatere, men vi skulle gjerne ha oppdatert og utvidet med enda flere. Interessen for å bruke snl.no er veldig stor, lesertallene stiger kraftig. I fjor ble våre artikler lest 93 millioner ganger, sier Bolstad.

250 artikler

Og nå blir det oppgraderinger. En halv million kroner i honorar utgjør 250 dybdeartikler på snl.no. Nå er de på jakt etter frilansforfattere som kan være interessert i oppdrag – med øyeblikkelig oppstart.

Tiltaket er primært rettet mot frilansere som ikke har fast jobb, og som har mistet inntekt som følge av koronapandemien – både dem som allerede er blant SNLs faste fagfolk og de som kunne tenke seg å bli bidragsytere for første gang.

Interesserte bes ta kontakt med Store norske leksikon via denne lenken.

Skuffet over tiltakspakken

NFFOs generalsekretær Arne Vestbø mener det er viktig å anerkjenne betydningen formidlingsoppdrag har for forfatterøkonomien.

– Selv om forfattere og oversettere primært driver skapende og ikke utøvende virksomhet, er det en kjensgjerning at skribentøkonomien de senere årene i økende grad har inkludert honorarer fra formidlingsoppdrag. Situasjonen er derfor dramatisk for mange av NFFOs medlemmer. Vi er derfor veldig takknemlig for initiativet som nå har kommet fra SNL og er glade for å bidra til forfatterøkonomien på denne måten.

– Nasjonalbiblioteket og Den kulturelle skolesekken er to sentrale aktører som har sagt de vil utbetale fullt honorar til bidragsytere til tross for avlysningene. Dette er vi veldig glade for, og mener alle arrangører bør strekke seg langt for å gjøre det samme. NFFO jobber også med å få oversikt over hvilke tiltak som planlegges fra myndighetenes side, og hvilke rettigheter frilansere faktisk har. Foreløpig er vi skuffet over at det eneste tiltaket fra regjeringens tiltakspakke som ser ut til å treffe våre medlemmer, er utsettelsen av skatteinnbetalingen til 1. mai. Det trengs flere og bedre tiltak, sier Vestbø

– Men medlemmene skal vite at vi jobber på spreng fra hjemmekontorene våre! Vi vurderer også fortløpende hva vi kan gjøre selv, og har god dialog med andre bransjeaktører. Forhåpentligvis har vi flere positive nyheter å komme med i dagene som kommer, sier Vestbø.

Bruk riktig lisens

Styreleder Geir Hønneland minner om at SNL er et leksikon som der tekstene publiseres åpent, og at det derfor er viktig å være oppmerksom på hvilken lisens som brukes.

– Vi anbefaler våre medlemmer å publisere tekster hos SNL med lisensen som kalles «begrenset gjenbruk». Det er denne lisensen som ivaretar opphavsretten best, blant annet fordi den sørger for at teksten publiseres på en måte som kan generere kollektive vederlagsmidler.

– Dette er for eksempel et krav dersom disse tekstene legges til grunn i forbindelse med søknad om medlemskap i NFFO eller søknad om stipend fra eller rapporteringer om stipendbruk til Det faglitterære fond», sier Geir Hønneland.