Cappelen Damm kjøper forlag

– Vil styrke oss ytterligere, sier forlagssjef Birgit Skaldehaug, etter oppkjøpet av Portal Forlag.

Cappelen Damm kjøper familiedrevet Kristiansand-forlag med fokus på høyere utdanning og forskning.

– Kjøpet av Portal Forlag vil styrke Cappelen Damm Akademisk ytterligere både på markedet for lærebøker for høyere utdanning og innenfor Open Access-publisering av forskning, sier Birgit Skaldehaug, forlagssjef i Cappelen Damm Akademisk.

Portal Forlag er et familiedrevet forlag, etablert i 2005 av Andreas Aase, som også har vært eneeier. Forlaget har hatt base i Kristiansand og har en bred utgivelsesprofil, med lærebøker, forskningslitteratur, psykologi og selvledelse, allmennlitteratur og barnebøker. De siste årene har forlaget dreid virksomheten mer i retning av lærebøker for høyere utdanning og forskningslitteratur.

 

– Kraftig vekstperiode

– Da Norges største forlag banket på døren, var Portal Forlag inne i en kraftig vekstperiode. Vi stod ved et veiskille og måtte ta stilling til om vi skulle ansette flere folk eller si ja til å bli kjøpt opp, sier Andreas Aase. De to ansatte i Portal vil jobbe henholdsvis ved avdelingskontoret i Kristiansand og ved hovedkontoret i Oslo

I både 2014 og 2015 hadde forlaget en omsetning på mellom 4,3 og 4,4 mill. kr. Men et overskudd på i underkant av 300 000 kr er snudd til ditto underskudd i 2015. 2016-tallene er ikke klare, men Andreas Aases uttalelse signaliserer betydelig vekst.

 

Flere oppkjøp

Cappelen Damm kjøpte i 2011 og 2012 henholdsvis Akribe Forlag og Høyskoleforlaget, og videreførte satsingene i det sammenslåtte Cappelen Damm Akademisk. I dag har Cappelen Damm Akademisk 42 ansatte i Oslo, Kristiansand og København. I tillegg til lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjon, har forlaget digitale satsinger innen helsefag (Var Healthcare), og innenfor Open Access-publisering av forskning i tidsskrifter og bøker (Nordic Open Access Scholarly Publishing – NOASP).

 

PÅ SHOPPING: Birgit Skaldehaug.

 

 

– Vil øke nedslagsfeltet

– Valget om å selge aksjene henger sammen med to viktige forhold: Våre ambisjoner om å utvikle læremidler av høy kvalitet og vår satsing på forskningspublisering passet som hånd i hanske med ambisjonene i Cappelen Damm Akademisk. Og så tror vi at Cappelen Damms markedsføringsapparat vil bidra til å øke nedslagsfeltet for bøkene til forfatterne våre, sier Andreas Aase.

Det har Birgit Skaldehaug tro på at de skal klare:

– Vi har erfaring med at størrelse og bredde gir gode resultater både for forlag og forfattere, og for dyktige ansatte som blir del av et større forlagsfaglig miljø.

Portal Forlag vil bli integrert i Cappelen Damm Akademisk fra 1. mai.

 

 

(Foto: Cappelen Damm)