«Bruker de samme frilansredaktørene»

Om «Selvpublisering: Fellene du bør unngå». Kolofon-sjefen stusser over sammenligningen.

Mathias Lilleengen har listet opp feller som du bør unngå som selvpubliserer. Jeg synes det er merkelig at han som jurist for forleggerforeningen sammenligner de tradisjonelle forlagene med selvpubliserende forfattere uten å ha satt seg bedre inn i emne. I dag har selvpubliserere de samme mulighetene og tilgangene til forlagstjenester som de tradisjonelle forlagene har. I tillegg får en selvpubliserer enklere tilgang til salgsmarkeder utenfor bokhandel siden de selv eier rettighetene og fritt kan selge til de de ønsker. 70 prosent av salgsvolumet til en selvpubliserer selges faktisk utenfor bokhandelsystemet.

Flere vurderer selvpublisering

Lilleengen påstår «Det er imidlertid vanskeligere å få en grundig redaksjonell gjennomgang av teksten uten et forlag». Hvor tar han det fra? Våre forfattere benytter de samme frilansredaktørene til sine utgivelser som de største forlagene bruker. Det er like viktig for mange forfattere uansett om boken skal utgis gjennom et tradisjonelt forlag eller ikke. Mange selvpubliserende forfattere ønsker å bygge sitt eget forfatterskap, og da er den redaksjonelle delen en viktig del av prosessen. Trenden i markedet er at flere erfarne forfattere vurderer selvpublisering. Det nevnes at Eirik Husby Sæther har lykkes med sin egen utgivelse og flere med han velger å gå denne veien. Frem til nå er det skrevet lite om vellykkede selvpubliserte forfattere her på Bok365, noe vi håper på kan endres!

 

Widar Trondsen

Daglig leder, Kolofon Forlag AS

 

 

(Bildet: MED BOK PÅ KOLOFON: Christian Schlüter)