Bra start for boksalget

Pocketbok-salget øker igjen.

MÅNEDSTATISTIKKEN: Forleggerforeningens tall for bokomsetning i årets første måned viser bra tall.

Skolebøker handles inn

Året har startet med uro fra foreldre i flere kommuner. Barna får ikke fornyet skolebøkene. I noen grad bunner dette i omleggingen til digitale læremidler, men fagfornyingen i skolen har ikke gitt bokløftet forlagene hadde håpet på. Positivt er det likevel at salget av skolebøker til grunnskolen legger på seg mer enn 40 prosent i forhold til januar i fjor.

Videregående øker med nær 11 prosent, mens fag- og lærebøker reduseres med 16 prosentpoeng.

Forlagsinntektene fra skole- og lærebøker summerer seg med dette til rundt 80 millioner kroner, fem prosent høyere enn i januar 2021.

Allmennmarkedet viser vekst

Sakprosaomsetningen viser også bra tall. Forlagsinntektene økte med over 4 millioner kroner, noe som gav inntekter på 34 millioner.

Skjønnlitteratur summerer seg til 27 millioner kronen, en økning på 4 prosent sammenlignet med januar i fjor.

Positivt er det også at omsetningen av pocketbøker ikke lenger stupdykker. Januarsalget gir i år forlagene 5 millioner kroner mer i inntekter (20 millioner), en økning på 28 prosent.

Inntektene fra allmennmarkedet ble tilsammen 88 millioner kroner, nesten 15 prosent høyere enn i januar 2021.

Inntektene fra strømming av lydbøker er ikke inkludert i tallene.

Alle tallene, spesifisert på de ulike bokgruppene, kan du leser her.