Kjøper Allvit fra Bokbasen

ALLVIT SKIFTER HENDER: Fra venstre Bente Franck-Sætervoll (styreleder Unibok), Tone Løyland (administrerende direktør Bokbasen), Birgit Skaldehaug (styremedlem Unibok)

Aschehoug og Cappelen Damm sikrer seg digital-tjeneste for studenter.

Unibok AS, som eies Cappelen Damm og Aschehoug, har kjøpt Allvit – en tjeneste som gir studenter mulighet til å finne, skaffe, lese og studere i digitale pensumbøker på nett. Allvit inneholder både en publiseringsplattform og en lese-applikasjon for digitale fag- og lærebøker for universitets- og høyskolesektoren. Allvit gir studentene tilgang til akademisk litteratur, med studiefunksjonalitet, leseteknologi og sitatfunksjon, og har per i dag mer enn 3000 norske titler. Studentene kan få tilgang til bøkene gjennom kjøp eller leie.

– Har truffet et marked

Tjenesten ble lansert høsten 2019 av teknologiselskapet Bokbasen AS, som har sin kjernekompetanse innen metadata og infrastruktur for bokbransjen, og utvikler digitale løsninger i alle deler av den litterære verdikjeden.

Administrerende direktør Tone Løyland i Bokbasen forteller i en pressemelding at før Allvit fantes det knapt akademiske e-bøker fra norske forlag. – Med Allvit har vi truffet et marked med stort potensial. Vi har bevist at studenter ønsker tilgang til pensum på nett, og videre at Allvit-tjenesten tilbyr en god løsning for et digitalt alternativ.

I en ny fase

Videre uttaler Løyland at Allvit nå er over i en ny fase der tjenesten må skaleres for å nå sitt potensial: – Bokbasen er først og fremst en tilrettelegger av infrastruktur. Derfor var det naturlig nå å spinne ut Allvit. Vi er veldig stolte og glade for at Unibok har kjøpt tjenesten og ønsker å satse på digitale løsninger for studentene, og vi er trygge på at de vil utvikle tjenesten videre til glede for studenter, forelesere og akademiske forlag, sier hun.

– Når Unibok nå overtar Allvit, er det fordi vi vet at studenter ønsker og trenger digitale fag- og lærebøker fra alle de norske forlagene, forteller Bente Franck-Sætervoll og Birgit Skaldehaug, som representerer styret i Unibok. – Bokbasen har lagt grunnlaget for en veldig god tjeneste, og vi står klare til å utvikle den videre, slik at den blir enda mer attraktiv for studentene.

I gang med rekruttering

De forteller at Unibok AS nå går i gang med å rekruttere en stab av medarbeidere, slik at Allvit får den teknologiske og kommersielle kraften som skal til.

Transaksjonen er nå meldt til Konkurransetilsynet, og overføringen av Allvit fra Bokbasen til Unibok AS vil begynne så snart godkjenning foreligger. Inntil videre driftes Allvit av Bokbasen.

Unibok AS er eid av Aschehoug og Cappelen Damm i fellesskap (50/50). Selskapet eier og drifter plattformen Unibok.no, som distribuerer digitale lærebøker for grunn- og videregående skole. Delvis kjøper de to forlagene Allvit fra seg selv. Bokbasen er eid av nettopp Cappelen Damm AS og Aschehoug AS – i tillegg til Gyldendal ASA, Akademika, Sentraldistribusjon, Forlagssentralen, Ark, Norli og Fri Bokhandel.