– Bør bort fra dette uvesenet

Torgeir Husby i Forlaget Press.

– Returordningene i bokbransjen er ødeleggende for økonomien i mange bokprosjekter, sier Torgeir Husby (bildet).

Waterstones-sjef James Daunt flagget nylig at han ønsket å få vekk retur av bøker fra bokhandlerne. På Bok365 i går fikk han langt på vei følge av Norli-sjef John Thomasgaard.

Salgs- og markedssjef i Forlaget Press, Torgeir Husby, applauderer et kursskifte i retning null-retur:

– Returordningene i bokbransjen er ødeleggende for økonomien i mange bokprosjekter, klimamessig er det ugunstig, Kort sagt, vi bør bort fra dette uvesenet, sier Husby, og legger til: – Jeg har jo vært så lenge i bransjen at jeg husker da returordninger var unntak, og noe som måtte avtales spesifikt. Jeg tror ikke vi skal tilbake til den tida, men jeg er sikker på at vi må ha et system hvor vi slutter å sende bøker fram og tilbake. Jeg har jo jobbet med andre varer enn bøker, og i andre bransjer er den enkles løsningen er nedprising av produkter i butikk standard.

Ikke dobbel avanse

Husby mener dette kan være gjennomførbart, selv om det også kan bli utfordrende:

– Fastprisordningen gjør det litt krevende med alle bøkene som venter på nedprising, men jeg er sikker på at det er løsbart. En slik gjennomgripende ordning vil jo påvirke balansen i bokbransjen, så man vil måtte se på hele strukturen i bransjen i så fall. Det er ikke noen naturlov at bokhandlere skal ha dobbel avanse på alle backlisttitler, eller høye rabatter på alle bøker de kjøper inn.

Mai-bøker får bli

– En returløs fremtid kan bety flere ting, alt er avhengig av hva som legges i definisjonen returløs. I dag har vi ulike returordninger og ettersom vi har fripris fra 1. mai så vil titler som skal på maisalget ikke bli sendt i retur, men være tilgjengelig helt frem til de er i fripris kan komme på mai-kampanje, sier Anne Liebenberg, salgssjef i Cappelen Damm. Hun legger til:

– Vi har jevnlig dialog med bokhandlerkjedene om hvordan vi på best mulig måte kan forhindre sendinger frem og tilbake av bøker mellom distribusjonssentralen og bokhandelen. Det er arbeidskrevende og lite lønnsomt for begge parter. Dialogen og avtalene vi har nå, med å beholde titler hele våren og deretter på mai salg har vært en fin ordning som har fungert veldig bra.

En drøm og stor besparelse

Samtidig har Liebenberg forståelse for at bokhandlerne ønsker å ha mulighet for å returnere bøker:

– Returavtaler er en måte bokhandelen kan sikre at de har nok bøker uten at de må bære en stor risiko ved å bygge varelager. For forlaget er det også samme utfordring, vi jobber hardt med opplagsstyring for at det skal være nok bøker i butikkene samtidig som vi ikke ønsker å trykke for store opplag som blir liggende på Sentraldistribusjon.

ANNE LIEBENBERG: – Dagens praksis kan være både arbeidskrevende og lite lønnsom.

Også Jan-Frode Brenna-Hansen, salgssjef i Gyldendal, har forståelse for bokhandleres ønske om returer:

– En helt returløs fremtid hadde vært en drøm og en stor besparelse både økonomisk og miljømessig for alle parter, men slik bransjen ser ut i dag er det utfordrende. Det utgis veldig mange bøker årlig totalt sett og bokhandlere gjør alt de kan for å ivareta bredden og mangfoldet, men ikke alt blir solgt. Skal bokhandlere få på plass til en ny sesong med bøker må noe ryddes og det er forståelig, sier Brenna-Hansen til Bok365.

Stabil returprosent

– Av og til kan kanskje sesongene bli litt kort, men når en bok stopper å selge er det svært ressurskrevende å løfte den på nytt igjen om det ikke skjer noe nytt i markedet som bidrar positivt. Et større digitalt salg bidrar positivt selvsagt, både når det gjelder mindre retur av nyheter og også at man får synliggjort og solgt en større andel av den lange halen av bøker som ligger på lager, sier Brenna-Hansen, og legger til: – Dialogen med bokhandlerkjedene er svært god og med gjensidig forståelse for hvordan håndtere returen gjennom året selv om det ikke alltid er like gøy og oppmuntrende å jobbe med. Returen og returprosenten er faktisk ganske stabil år for år og avhenger av hvilke liste man har og hvor mye vi har solgt inn til enhver tid.

– Viktig for satsingen

Leder i Fri Bokhandel, Helén Foss, mener returretten fremdeles har sin misjon, og at dette også gagner forlagene:

– Returene fra Fri Bokhandel tror jeg er et lite problem for forlagene. Våre antall er i utgangspunktet lave. Det er også slik at bøkene bli fakturert, først og at butikkene må ha økonomi til å betale dette før en eventuell retur gir kredit. Derfor er de fleste av våre nøkterne når de gjør sine innkjøp. Selv om våre antall er lave opplever jeg at returrett, enten det er 50 eller 100 prosent, er viktig for satsing i butikk noe også forlagene er tjener på.

Tine Hvistendahl, salgssjef i Kagge, mener det er viktig å finne en bærekraftig løsning, om returretten skal skrotes:

– Vi er positive til å se på muligheter for å redusere retur. Dersom bokhandel fullstendig skal gi opp returretten er det viktig å finne løsninger som tar hensyn til bokhandlerne, forlagene og forfattere på en balansert måte.