Vil droppe bokhandel-returen

Waterstones-sjef James Daunt ønsker en overgang til et system hvor bokhandlerne ikke har rett til å returnere usolgte bøker. Norli-sjef John Thomasgaard (bildet) åpner for det samme her i Norge.

Det var under IPGs Virtual Spring Conference, hvor James Daunt luftet tanken om å bli kvitt returretten. Daunt, som er toppsjef både i britiske Waterstones og amerikanske Barnes & Noble, mente man burde går over til kjøp i fast regning hvor bokhandlerne ikke lenger får rett til å returnere usolgte bøker. Dermed kan tiden da de samme bøkene fikk både tre, fire og fem transportstrekninger snart være en saga blott.

Vinn-vinn

Nå åpner også norske bokhandelkjeder for å droppe returene:

– Vi har allerede inngått slike avtaler med en rekke forlag. Dette er åpenbart fremtidsrettet både økonomisk og miljømessig, fastslår Norli-topp John Thomasgaard. Han kan ikke gå i detalj om hvordan disse avtalene er utformet:

– Dette er jo konkurransesensitivt, men jeg kan vel si såpass som at dette er ulike varianter av nedkreditering og makulering i butikk og lignende, som er vinn-vinn for begge parter. Disse avtalene er i all hovedsak knyttet opp mot volumkjøpene på høsten. Løpende småkjøp er jo som regel ikke returberettiget, sier John Thomasgaard.

Over 50 prosent ned

Returene har tidvis vært et smertens barn i bokbokbransjen. Fra å ligge svært lavt på returfronten for noen tiår siden, eksploderte det med 50 prosent returrett og tidvis full returrett på kampanjebøker. Forlagsaktører har også meldt at de har følt seg presset til å ta imot ikke-avtalte returer for å få innpass med sine nye utgivelser. Alt dette har medført betydelige distribusjonskostnader i en bransje hvor marginene normalt ikke er særlig romslige.

Nå virker pendelen å være på vei tilbake, skal vi tro Norli-sjefen:

– Jeg tror vi har redusert returene med over 50 prosent, sier Thomasgaard.

Manglende likevekt

Ikke alle har samme opplevelse av returutviklingen som John Thomasgaard. Torgeir Husby, salgs- og markedssjef i Forlaget Press, er blant dem:

– Samlet sett har det ikke blitt mindre, akkurat. Det er problematisk, kjedene vil ha større del av bokkrona samtidig som de tar en mindre del av risikoen. I det lange løp kan den manglende likevekten være ødeleggende for mange aktører i bransjen, sier Husby, og legger til:

– Jeg opplever at kjedene er varierende opptatt av å finne gode løsninger for bransjen. Men det er nok en stadig større bevissthet rundt spørsmålet. Temaer som nedkreditering og av og til makulering i butikk, diskuteres.

Mange debatter

– En returløs fremtid kan bety flere ting, alt er avhengig av hva som legges i definisjonen returløs, sier Anne Liebenberg, salgssjef i Cappelen Damm.

Der synes Liebenberg å pirke borti et sentralt poeng i disse diskusjonene. En runde innom en rekke forlag indikerer at definisjonen av «returløs» og veivalgene dit kan skape mange debatter: hva som avtales og krediteres, og om og når det er fair at en bok skal «likvideres» og makuleres, er blant temaene.

«Tømmer» ikke butikkene

Dempet risiko og dermed økt vilje til å eksponere volum og bredde, har vært blant bokhandlerkjedenes hovedargumenter for returretten de siste par tiårene. Nå er det nye toner fra Norli-sjefen. Han tror ikke at fravær av returrett vil ramme tittelbredden og eksponering i butikk – tvert imot:

– Dette bidrar positivt til økt bredde og eksponering, fordi vi ikke «tømmer» butikkene etter jul. Den totale risikoen i verdikjeden og bredden reduseres, sier John Thomasgaard.

Tøft i storbysentrum

James Daunts utspill om «null-retur» dukket opp i et innlegg hvor den mektige Waterstones-sjefen advarte uavhengige bokhandlere mot å gi fra seg deler av omsetningen, ved å outsource nettsalget og gi fra seg deler av fortjenesten til eksterne aktører, i stedet for å håndtere dette selv.

Han fikk svar fra nettopp en av disse aktørene, Bookshop.org og deres UK-sjef Nicole Vanderbilt, som mente de slett ikke spiste for mye av lasset: 30 prosent går til bokhandlerne, 7 prosent til kunden, 61 prosent til forlagene og kun 2 prosent til dem selv.

Daunt kunne også fortelle at selv om kundene hadde vært sjeldnere i bokhandel det siste året, har de handlet mer når de først er innom. Liknende rapporter har også norske bokhandlere kommet med. Daunt kunne fortelle at Waterstones-salget nå er tilbake på 2019-nivå eller litt bedre – men at det ligger store geografiske skjevheter bak. Omsetningen er betydelig ned i sentrum av storbyene, og særlig i London, men opp stort sett overalt ellers på de britiske øyer.