Bonnier selger TV4

Bonniers konsernsjef: Tomas Franzén, (foto: Peter Jönsson)

Cappelen Damms ene storaksjonær, Bonnier, selger seg ut av TV. Telia betaler Bonnier-konsernet 9,2 milliarder SEK for blant annet SVTs hovedkonkurrent, svenske TV4.

Det svenske Bonnier-konsernet var opprinnelig tuftet på bøker, senere kom dagspresse og til slutt TV. I dag kom nyheten om at Telia nå kjøper hele TV-virksomheten for rekordsummen 9,2 milliarder svenske kroner, det største mediaoppkjøpet i Skandinavia noensinne.

Familieeid

Bonnier-konsernet som eies av 85 familiemedlemmer, hadde i fjor en totalomsetning på 25,7 milliarder og et driftsoverskudd på 625 millioner SEK fra virksomheter i 15 ulike land. Omsetningen fordeler seg med stort sett like summer på forretningsområdene bøker, TV og aviser/ukeblad. Salget av TV-divisjonen vil med andre ord bety at konsernets inntekter vil bli redusert med rundt regnet 30 prosent, driftsresultatet med minst det samme.

Mer til bøker?

Det blir nå spennende er å se hvordan Bonnier vil nyttiggjøre seg av det betydelige kontantoppgjøret konsernet får fra Telia, hvor mange millioner vil bli brukt på bokavsnittet?

Men først skal avtalen godkjennes av svenske konkurransemyndigheter. Flere politikere har uttrykt seg kritisk til Telias oppkjøp av blant annet Sveriges nest største TV-kanal, TV4. Dette ettersom den svenske staten med 37 prosent av aksjene er Telias største aksjonær. Kjøpet vil med andre ord innebære at også den største ikke-statlige fjernsynskanalen blir delvis statlig eid.