Norsk nedgang i juni

ARK er tilbake på Gardermoen og pocketsalget går rett til værs.

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Midt i sommeren har Forleggerforeningen sluppet tall for boksalget i juni.

Vi har lagt halve bokåret bak oss. Første halvår er tradisjonelt en skrinn periode for boksalget. Det selges vanligvis dobbelt så mange bøker i annet halvår som i første. I fjor summerte forlagsinntektene fra papirbøker ved utløpet av juni seg til 643 millioner, mens hele året endte opp med inntekter på 1,9 milliarder. I år summerer så  langt inntektene seg til 702 millioner, nesten 60 millioner (9,3 prosent) høyere enn på samme tid i fjor.

Det er to bokgrupper som stikker ut: Skolebøker med en oppgang på 38 prosent, samt pocketbøker med en oppgang på 32 prosent.

Nedgang er det for lærebøker (minus 11 prosent), samt for skjønnlitteratur (minus 4,4 prosent).

Norsk nedgang

Nedgang er det videre for norsk saksprosa (- 7,3) og for norsk skjønnlitteratur for voksne (minus 49,6 prosent!). Oversetterne kan imidlertid glede seg over en oppgang på 34 prosent for oversatt sakprosa for voksne, videre over en oppgang på 10,8 prosent for oversatt skjønnlitteratur for voksne.

Alle tallene fra månedsstatistikken kan du hente her.

Ingen strømmetall

Månedsstatistikken inneholder dessverre ikke tall for strømming av lydbøker. Det har gått et helt år siden Forleggerforeningen og forfatterforeningene kom til enighet om å sette ned et beregningsutvalg for å analysere strømmemarkedet. Avtalen har enn så lenge ikke resultert i ett eneste tall. Halvveis inn i året mangler vi således enhver form for indikasjon på hvordan strømmemarkedet har utviklet seg.

Dette er svært uheldig, spesielt all den tid pocketboka som jo konkurrerer med lydbøkene, viser slik en påtagelig oppgang.

ANDERS NERAAL