Soloppgang for ny bok-serie

TEAMER OPP: Notto R. Thelle (t.h.) går i kompaniskap med Fredrik Berentsen og Bibelselskapet Verbum.

Bibelselskapet og Verbum forlag overtar Notto R. Thelles forlag – tretti år etter at de refuserte ham.

Professor, teolog og forfatter Notto R. Thelle har i 30 år drevet det suksessfulle og selveide Oriens forlag. Nå skal Oriensbøkene leve videre som «Oriensserien» på Verbum forlag.

Notto R. Thelle har utgitt bøker på en rekke norske forlag, men ingen våget å virkelig satse på Thelles utgivelser, som utforsker møtet mellom ulike livssyn, kristen tro og østlig religiøsitet. Slik ble Oriens forlag til.

– Jeg undret meg over de mange forlagene som var mer opptatt av salgspotensialet enn av bøkenes kvalitet. Selv var jeg overbevist om at det var behov for denne type bøker, og opplevde da også en overveldende respons. Mange lesere meldte tilbake at troen fikk større plass, at de fikk et nytt språk, eller at jeg satte ord på tanker de selv hadde tenkt, men aldri funnet ord til, forteller Notto R. Thelle.

Hele skalaen

Thelle kan berette om en bred vifte av lesere på sine bøker:

BROBYGGER, FORFATTER OG FORLEGGER: Notto R. Thelle.

– De befant seg i hele skalaen av kristelighet fra pinsevenner og indremisjonsfolk til katolikker og høykirkelige lutheranere, konservative og liberale. I tillegg var det mange nyreligiøse, folk som var opptatt av dialogen med østlig religiøsitet, folk i kirkens utkanter, på vei ut eller på vei inn i kirken.

Notto R. Thelle er professor emeritus i teologi ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. I perioden 1969– 1985 arbeidet han i Japan, det meste av tiden som daglig leder av det økumeniske Center for the Study of Japanese Religions i Kyoto.

– Utrolig lærerikt

Å starte forlag selv, var slett ikke planen:

– Jeg hadde aldri i min villeste fantasi tenkt at jeg skulle etablere et såkalt «eget forlag». Med folks negative forventninger til slike foretak er det mye som står på spill, sier Thell. På kurs «Om å ha eget forlag» i regi av Faglitterær forfatterforening hadde jeg lært man måtte være overbevist om kvaliteten i manus og være villig til å tape penger.

Thelle kastet seg likevel uti det:

– Oriens forlag var et venstrehåndsprosjekt der jeg gjorde alt selv, med litt hjelp av venner som leste og kommenterte manus.  Det mest interessante var den direkte kontakten med leserne jeg fikk som min egen forlegger – det var utrolig lærerikt med mange fine tilbakemeldinger.

Fra tvil til tro

Oriens Forlag er opptatt av møtet mellom kristen tro og østlig religiøsitet. «Oriens» betyr soloppgang, øst, Østen, Orienten. Å orientere seg er å finne retningen ved å vende seg mot soloppgangen. Orienten er stedet hvor verdens klassiske hovedreligioner oppstod, også kristendommen. Forlaget orienterer seg ut fra kristentroens oriens, men søker også dialog med andre religioner og livssyn.

NYSKREVET THELLE: Denne høsten kommer Notto R. Thelles biografi om Karl Ludvig Reichelt.

– Det var fantastisk å oppleve at jeg med en spinkel økonomi og med såkalt «smal litteratur», uten de etablerte forlagenes kontakter og salgsapparat, kunne selge noen av disse bøkene i opplag på mellom 5000 og 6000. Flere av dem er også utgitt på svensk, dansk, finsk og engelsk, sier Thelle, og legger til: – For en som er oppdradd til å holde seg i bakgrunnen og ikke vise seg frem, har det vært et utrolig privilegium å hive seg ut i et slikt prosjekt. En like stor glede er det at jeg nå blir overtatt av et av de forlagene som for snart tretti år siden ikke trodde på mine prosjekter.

I Verbums hender

De neste året skal både Notto R. Thelles gamle og hans nyskrevne bøker få et liv i «Oriensserien» på Verbum forlag:

– Vi er så glade for å få jobbe med Notto R. Thelle, og imponerte over hva han har betydd som forfatter og forlegger gjennom flere årtier i norsk bokbransje. Han er en viktig stemme som vi må sikre at finner nye lesere i mange år fremover, sier salgs- og markedssjef Fredrik Berentsen. – At Verbum forlag kan bli et godt hjem for Oriens forlag gjør meg glad.