Bøkene lager kø hos Kulturrådet

BØKER I KØ: Flere oppmeldinger gjør at vurderingsutvalget for voksen skjønnlitteratur har kalt inn varamedlemmer til å lese. Økningen kan fortsette nå som det er gratis å melde på bøker.

INNKJØPSORDNINGEN: Påmeldingsavgiften ble fjernet, flere bøker ble sendt inn for vurdering og nå er det kø. – Allerede nå er vi på tålegrensen av hva vurderingsutvalget for ny norsk skjønnlitteratur for voksne klarer å lese, sier rådsleder Rolf Enger.

Oppmeldingsavgiften forlagene betaler for å få vurdert bøker til innkjøp i bibliotekene, ble fjernet Fra 2018 til 2019 resulterte det i 40 flere innsendte bøker.

– Vi løser det ved å innkalle varamedlemmene til møtene, slik at det ikke blir større lesebelastning på de faste medlemmene. Den er stor nok som den er allerede. Men det blir krevende å håndtere hvis antallet innsendte titler fortsetter å øke. Allerede nå er vi på tålegrensen av hva vurderingsutvalget klarer å lese, sier rådsleder Rolf Enger.

Må finne løsning

LEDER VURDERINGSUTVALGET: Rolf Enger

Han gir seg snart etter fire år som leder for vurderingsutvalget. Om det skulle komme en ytterligere økning av antallet påmeldte, blir det blir opp til administrasjonen i Kulturrådet å finne ut hvordan man skal løse dette i fremtiden.

– Jeg har ingen tanker om løsning akkurat nå. Dette vil jeg lufte internt først, sier han.

Vurderingsutvalget leser også bøkene i kategori 2 først, for å hjelpe til at bibliotekene får mest mulig ferskvare i hyllene. Kategori 2 er for de mindre som vil vite om bøkene blir innkjøpt før de sender ut 770 eksemplarer til bibliotekene. Disse får pengene utbetalt i etterkant – hvis det ikke ender i avslag. Kategori 1 er for de mest erfarne skjønnlitterære forlagene som melder på titler, sender 770 eksemplarer og får pengene utbetalt straks.

Får flere selvpubliserte bøker

Veksten av påmeldte bøker er hovedsaklig i kategori 2 og antallet selvpublisister har økt betraktelig. Men lykkes de?

– Vi har fått flere fine bøker fra indieforlag eller indieforfattere, det er litt forskjellige modeller der ute. Noen kjøpes inn, men avslagsprosenten blir nok høyere her enn i kategori 1. Endelige tall for 2019 er ikke klar før i mai, da vi pleier å presentere disse i et møte med bokbransjen og snakke om bokåret som har vært. Det er ikke unormalt at vi leser helt til april året etter, forteller Enger.