Bladcentralen åpner dørene

Bladcentralen åpnes også for forlag som ikke er eiere.

Styret i Bladcentralen ANS har besluttet å tilby distribusjon og salgstjenester av blader og bøker til forlag som ikke har eierinteresser i Bladcentralen.

– Beslutningen er basert på en helhetlig og fremtidsrettet vurdering, der eierne ønsker at Bladcentralen fortsatt skal videreutvikles og fremstå som en attraktiv, kostnadseffektiv og lønnsom samarbeidspartner for kunder og leverandører, sier adm. direktør Pål Bergdahl (bildet).

 

Trenger tid

Vi ser frem til å videreutvikle og effektivisere våre allerede gode systemer, men vil naturlig nok trenge noe tid til å forberede og tilpasse åpningen. Den totale løsningen vil komme på plass så raskt det er praktisk mulig, forhåpentligvis innen utgangen av første kvartal 2015, sier Bergdahl.