Bergeners vil ha omkamp

Foto: Dag Knudsen / Gyldendal Norsk Forlag

Tomas Espedal (bildet), Gunnar Staalesen og Erling Gjelsvik ønsker uravstemning om hvorvidt sakprosa-forfattere skal få slippe inn i NFS.

For en snau uke siden vedtok Norsk Forfattersentrum  (NFS) årsmøte å åpne for at visse grupper sakprosaforfattere kunne slippe inn som medlemmer. Nå krever flere forfattere omkamp og uravstemning.

Forfatterne har sendt ut en e-post til samtlige NFS-medlemmer, hvor de ber om tilslutning til et krav om uravstemning. Et slikt ønske kan etterkommes dersom 5 prosent av medlemmene krever dette innen 14 dager. Norsk Forfattersentrum har i dag 1229 medlemmer. 5 prosent av dette skulle bli 62 medlemmer. Invitasjonen som nå er sendt ut, har allerede 39 underskrivere – deriblant Tomas Espedal, Gunnar Staalesen, Erling Gjelsvik, Gerd Brantenberg og Frode Grytten. E-posten har svarfrist kl. 13.00 i dag.

 

Regionale forskjeller

Forslaget om å åpne for visse grupper av sakprosaforfattere fikk klar tilslutning på årsmøtet sist helg: 84 stemte for forslaget til vedtektsendring, 24 stemte imot, mens 10 stemmer var blanke. Kritikerne peker imidlertid på relativt lav klaring til de påkrevde to tredjedels flertall og at avstemningen viste en geografisk slagside:

«Det 2/3 flertall som kreves for en lovendring var imidlertid knapt og det viste seg tydelige regionale forskjeller i stemmegivningen. Derfor mener vi det bør gå til uravstemning for å forankre denne prinsipielle kursendringen i et utvidet og grundig demokratisk vedtak … Vi vil kreve uravstemning på dette grunnlaget, slik at hele organisasjonen og alle landsdeler har samme forutsetninger for å vise sin stemme i saken. Vi håper at begge sider, også styret, ser det som tjenelig å rotfeste en slik, prinsipielt sett, stor kursendring i en grundig demokratisk avgjørelse,» heter det i e-posten til NFS-medlemmene.

 

Vil gi økt legitimitet

– Dette vil styrke Norsk Forfattersentrum og gi økt politisk legitimitet. Det var omkvedet da forslaget om å åpne døren for sakprosaforfattere ble vedtatt med solid flertall på NFS-årsmøtet sist lørdag.

Opprinnelig var det fremmet et forslag signert av 20 forfattere – deriblant  Vigdis Hjorth, Espen Haavardsholm, Jon Ewo, Dag Larsen, Håvard Rem og Terje Dragseth. Men det var et justert forslag fra Anne Oterholm  som til slutt samlet troppene – nesten.

 

Tilgang til millionpott – eller ei

Det betyr at sakprosaforfatterne som eventuelt slipper inn kan få tilgang til en betydelig millionpott. Formidlingsorganet Norsk Forfattersentrum (NFS) har i siste statsbudsjett fått økte bevilgninger der andre litteraturtiltak har opplevd kutt, i tillegg til at de fakturerer et stadig økende beløp fra norske arrangører.

Så gjenstår det å se hvorvidt dette vedtaket vil bli reversert og bordkortene inndratt. Lykkes motstanderne å mobilisere i en uravstemning, er ikke veien altfor lang fra lørdagens 71,2 prosent ned til de påkrevde 66,6.