Bastianprisen til Eve-Marie Lund

Bastian-juryen har talt: Årets mest fremragende oversettelse er fra afrikaans.

Under Hieronymus-dagen torsdag, oversetternes festdag, ble Bastianprisen tradisjonen tro delt ut.

Denne gangen var det en allsidig oversetter og kunstner som ble hedret med prisen for årets mest fremragende oversettelse av et skjønnlitterært verk for voksne.

 

lund Agaat

 

Eve-Marie Lund (f. 1951) har oversatt mer enn 50 bøker til norsk, fra fransk, tysk, engelsk, italiensk og de nært beslektede språkene nederlandsk, flamsk og afrikaans. Bastianprisen får hun for sin oversettelse av Marlene van Niekerks roman Agaat, utgitt på Forlaget Press.

 

«En bragd»

Juryen har følgende lovord:

Romanen årets vinner får prisen for, handler om makt og avmakt. Den kan leses både som en psykologisk fortelling om et komplisert gjensidig avhengighetsforhold, og som en politisk og historisk allegori om en nasjon og en epoke preget av enorme spenninger og skiftninger. Til tross for at det er en sammensatt og komplisert tekst, oppleves den ikke som tung å lese, men tvert imot som medrivende og sprelsk, og når oversetteren klarer å formidle dette, må det i seg selv sies å være en bragd. Språket i romanen er rikt og variert, og i lange partier finner man betydelige avvik fra det normerte skriftspråket. Vanlige regler for rettskrivning og grammatikk brytes på en rekke ulike måter, og fortellerstemmevariantene veksler dessuten fra det detaljert malende og nitid skildrende til det springende og assosierende; fra det fortettede og knapphugne til det ordgytende og blomstrende. Dette språklige mangfoldet må det ha vært uhyre krevende å forholde seg til, og oversetteren har gjennom sin grundighet, følsomhet og kreativitet klart å gjenskape det på ypperlig vis.

 

Flagstad-biograf

Og apropos skape: Eve-Mari Lund har også selv skrevet fire bøker, deriblant Kirsten Flagstad-biografien «La meg være i fred». At hun har valgt å skrive om Norges berømte sopran, er nok langt fra tilfeldig. Lund har jobbet mye med opera, blant annet på oppdrag for Den norske opera & Ballett, og har oversatt 28 operaer til norsk og 13 operaer til fransk. Juryen mener Lunds interesse for musikk også viser seg i språket hennes: Musikk er noe som står denne oversetterens hjerte nær, og nettopp musikaliteten og rytmesansen som årets prisvinner utviser i dette verket, er slående.

 

55 oversettelser

Årets Bastian-komité har bestått av eksternt medlem Anne Merethe Prinos, generalsekretær i Norsk kritikerlag, og medlemmer av Norsk Oversetterforening, Per Kristian Gudmundsen og Bård Kranstad. Det ble innlevert 55 oversettelser fra 17 språk til vurdering, og komiteen har etter beste evne også forsøkt å orientere seg om titler som ikke var påmeldt. Ettersom komitémedlemmene ikke behersker alle 17 språk, har det dessuten blitt innhentet uttalelser fra samvittighetsfulle og kunnskapsrike konsulenter.