Razzia-sak sklir over jul?

Halvåret er gått siden Konkurransetilsynet inntok lokalene til Bladcentralen og fire forlagshus. –Det er en tidkrevende prosess, som kanskje ikke er avsluttet før utpå nyåret, sier etterforskningsdirektør Arild Oma.

Konkurransetilsynet kom 8. og 9. april 2014 på uanmeldt besøk hos distributøren Bladcentralen og fire av eierforlagene: Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Schibsted. Hos tilsynet etterforskes det fremdeles, og det kan drøye med en konklusjon.

En våken etterforsker vil nok protestere allerede på tittelen til denne saken: Fagtermen er «bevissikring», ikke det kvikkere og kanskje noe misvisende «razzia».

 

– Tidkrevende prosess

Hva termen enn er, kan etterforskningsdirektør Arild Oma forsikre om at det arbeides godt med saken i Konkurransetilsynet:

– Det jobbes godt hos oss og vi har brukt mye tid på denne saken, sier Oma. – Vi er ikke i havn med etterforskningen ennå. Det er en omfattende prosess, hvor store mengder materiale som skal gjennomgås.

 

– Innenfor normalen

– Er dette en spesielt tidkrevende sak?

– Det er alltid vanskelig å sammenligne sakene vi får på bordet. For hvert av de berørte selskapene er vi innenfor normalen, men i og med at det er flere selskaper involvert, blir totalmengden desto større.

Oma kan berette at Konkurransetilsynet gjerne har prosjektgrupper på fire-fem personer involvert i etterforskningen av saker som dette.

 

Leveringsnekt og ulovlig samarbeid?

– Saken gjelder en mulig leveringsnektelse i markedet for distribusjon av bøker til massemarkedet som for eksempel dagligvarebutikker og kiosker, uttalte juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet til BOK365 etter bevissikringen.

 

Karin Laastad, Konkurransetilsynet

Karin Stakkestad Laastad: – Mulig leveringsnektelse.

 

Dagens Næringsliv kunne melde at det var Magnus Reitans selskap Reitan Convenience  som varslet Konkurransetilsynet, på grunn av hva Reitan mente var leveringsnekt fra de store forlagene til Interpress:

–Vi fikk tilgang til dokumentasjon som tydet på mulig ulovlig samarbeid mellom forlagene, sa Magnus Reitan, sjef i Reitan Convenience til DN.

 

Over til neste år?

Arild Oma vil ikke komme med noen løfter om når saken kan være avsluttet fra Konkurransetilsynets side:

– Det er alltid vanskelig å gi et tidsskjema i slike saker. Dette avhenger av hva vi finner gjennom etterforskningen. Det kan hende at vi beveger oss inn i neste år.

Hva kan typiske utfall av slike prosesser være?

– Det kan være henleggelse eller det kan ende opp med overtredelsesgebyr. Den senere tid har det også vært et visst fokus på at enkeltpersoner anmeldes i større utstrekning enn hva som var tilfelle tidligere, sier Oma.

 

Bør ikke spekulere

Da BOK365 snakket med Arild Oma før sommeren hadde han disse generelle betraktningene i forhold til tidsbruk:

– Hvis det ender opp med henleggelse kan det gjerne gå relativt raskt.

–Så hvis det drøyer er det normalt er dårlig tegn for de involverte?

– Omverdenen bør nok være forsiktig med sine analyser her. Vi kan også bruke lengre tid og ende opp med henleggelse. Det har skjedd flere ganger, fastslo Oma.

 

(Foto: Helge Skodvin / Konkurransetilsynet)